KOSTRA nøkkeltall

Fyresdal - 0831 (Telemark)

Plan, byggesak og miljø

Publisert 16.03.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Plan, byggesak og miljø

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Fyresdal Kostragruppe 06 Landet uten Oslo Landet Telemark Telemark Telemark
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Reguleringsplaner vedtatt i alt (antall) antall 3 0 1 1 1 80 61 82 70 48 1 870 1 741 1 682 1 607 1 357 1 924 1 800 1 731 1 644 1 405 76 77 65 61 43 76 77 65 61 43 76 77 65 61 43
Andel av reguleringsplanene som ble møtt med innsigelser (prosent) prosent .. .. .. .. .. 5 12 12 22 19 24 19 19 26 27 24 19 19 26 27 7 8 12 9 10 7 8 12 9 10 7 8 12 9 10
Byggesøknader i alt behandlet (antall) antall 64 38 39 40 42 3 201 2 979 2 607 2 472 2 566 88 326 80 866 78 670 74 668 68 029 93 745 86 591 84 955 80 561 73 776 3 764 3 634 3 430 3 735 2 866 3 764 3 634 3 430 3 735 2 866 3 764 3 634 3 430 3 735 2 866
Behandlede byggesøknader med 3 ukers frist (antall) antall .. 27 18 2 18 .. 1 964 1 512 770 765 .. 43 837 39 200 33 292 28 059 .. 46 642 42 169 36 334 31 061 .. 2 025 2 051 1 474 1 147 .. 2 025 2 051 1 474 1 147 .. 2 025 2 051 1 474 1 147
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 3 ukers frist (dager) dager .. 15 10 10 21 .. 12 18 19 19 .. 16 16 20 18 .. 16 16 20 18 .. 13 12 13 13 .. 13 12 13 13 .. 13 12 13 13
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 12 ukers frist (dager) dager .. 34 17 28 .. .. 32 30 36 24 .. 36 32 37 33 .. 36 33 38 33 .. 32 23 29 37 .. 32 23 29 37 .. 32 23 29 37
Andel av innvilgete byggesøknader som skjer gjennom vedtak om dispensasjon fra plan (prosent) prosent 9 11 8 8 5 15 15 15 17 14 18 18 18 18 17 18 17 18 18 17 18 20 16 16 18 18 20 16 16 18 18 20 16 16 18
Tilsyn for byggevirksomhet som er unntatt søknadsplikt (antall) antall .. .. .. .. .. .. 2 9 6 5 .. 1 594 1 785 1 992 1 169 .. 1 965 1 785 2 367 1 549 .. 49 37 46 20 .. 49 37 46 20 .. 49 37 46 20
Søknader om nye bygninger i strandsonen som ble innvilget (antall) antall .. .. .. .. .. 38 89 38 72 79 1 090 1 177 1 307 1 224 876 1 092 1 181 1 308 1 224 876 13 38 48 34 11 13 38 48 34 11 13 38 48 34 11
Andel av søknader om nye bygninger i LNF-/LNFR-områder som ble innvilget (prosent) prosent .. .. .. .. .. .. 91 94 98 92 .. 90 89 97 96 .. 90 89 97 96 .. 93 92 95 93 .. 93 92 95 93 .. 93 92 95 93
Andel av søknader om tiltak i freda eller verneverdige områder / bygninger som ble invilget (prosent) prosent .. .. .. .. .. .. 50 50 50 50 .. 47 46 49 46 .. 47 46 49 46 .. 47 48 49 49 .. 47 48 49 49 .. 47 48 49 49
Selvkostgrad i byggesaker (prosent) prosent .. .. .. 48 .. 71 68 68 67 74 84 86 86 81 581 84 86 86 81 578 73 82 80 78 81 73 82 80 78 81 73 82 80 78 81
Netto endring i antall boliger (antall) antall 4 7 .. .. .. 224 248 0 .. .. 59 758 23 645 0 .. .. 62 408 23 930 0 .. .. 535 589 0 .. .. 535 589 0 .. .. 535 589 0 .. ..

Kontakt