KOSTRA nøkkeltall

Fyresdal - 3823 (Vestfold og Telemark)

Kultur / Barne- og ungdomstiltak

Oppdatert 15.06.2022.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Kultur / Barne- og ungdomstiltak

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Fyresdal Kostragruppe 14 Landet uten Oslo Landet Vestfold og Telemark
2021 2021 2021 2021 2021
Netto driftsutgifter til kultursektoren i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent) prosent 8,2 4,0 4,1 4,3 3,9
Netto driftsutgifter til idrett (f380+f381) i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent) prosent 3,4 1,2 1,4 1,5 1,2
Netto driftsutgifter til barn og unge (f231+f383) i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent) prosent 1,8 1,0 0,8 0,9 0,7
Netto driftsutgifter til kultursektoren per innbygger (kr) kr 7 705 3 647 2 684 2 895 2 487
Netto driftsutgifter til allmenn kultur (f370+f373+f375+f377+f385+f386) per innbygger (kr) kr 2 774 1 725 1 212 1 303 1 254
Brutto investeringsutgifter til kultursektoren per innbygger (kr) kr 492 699 1 124 1 238 472
Netto driftsutgifter til folkebibliotek per innbygger (kr) kr 835 559 310 322 343
Besøk i folkebibliotek per innbygger (antall) antall 3,9 2,8 3,2 3,2 3,0
Utlån per innbygger (antall) antall 8,5 4,6 2,4 2,3 2,5
Barn 6-15 år i kommunens kulturskole (prosent) prosent 42,5 29,5 13,3 12,8 12,0
Besøk per kinoforestilling (antall)1 antall 15,3 14,9 16,6 18,1 11,7
1Fra 2008 er besøkstall og tall for forestillinger for Bygdekinoen AS tatt med i tallgrunnlaget. Besøkstall og antall forestillinger er lagt til visningskommunen. I disse kommunene er visningssted satt lik en kinosal.

Kontakt