4397_0831
4397_0831
kostra
2019-04-21T20:43:00.000Z
no
tjenesteområde Brann og ulykkesvern Fyresdal, faktaark Brann og ulykkesvern Fyresdal

KOSTRA nøkkeltall

Fyresdal - 0831 (Telemark)

Brann og ulykkesvern

Publisert 15.03.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Brann og ulykkesvern

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Fyresdal Kostragruppe 06 Landet uten Oslo Landet Telemark
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Brutto driftsutgifter til funksjon 338 og 339 pr. innbygger, konsern (1000 kr) 1000 kr 2 113 2 347 2 206 3 163 1 769 2 002 2 061 2 255 1 042 1 119 1 153 1 227 1 002 1 069 1 106 1 167 1 272 1 328 1 395 1 543
Brutto driftsutgifter til funksjon 339 pr. innbygger, konsern (1000 kr) 1000 kr 1 070 1 337 1 198 1 959 1 478 1 696 1 690 1 815 831 897 929 978 804 861 897 937 983 1 033 1 098 1 213
Brutto driftsutgifter funksjon 338 per innbygger, konsern (1000 kr) 1000 kr 1 043 1 011 1 008 1 204 291 305 372 440 211 222 224 249 198 207 209 231 289 295 297 330
Netto driftsutgifter til funksjon 338 og 339 pr. innbygger, konsern (kr) kr 1 284 1 494 1 320 2 274 1 349 1 515 1 545 1 725 762 807 822 887 740 778 794 847 955 1 013 1 020 1 139
Netto driftsutgifter til funksjon 338 pr. innbygger, konsern (kr) kr 221 157 137 316 35 21 62 92 60 60 57 74 60 59 56 72 86 90 60 65
Netto driftsutgifter til funksjon 339 pr. innbygger, konsern (kr) kr 1 063 1 337 1 183 1 959 1 314 1 494 1 483 1 634 702 747 765 814 680 718 738 776 869 923 961 1 074
Årsverk i brann- og ulykkesvern per 1000 innbyggere (årsverk) årsverk 0,56 0,57 0,57 0,57 .. .. .. .. 0,71 0,71 0,71 0,71 0,70 0,69 0,70 0,70 0,96 0,94 0,94 0,96
Årsverk til forebygging, funksjon 338, per 1000 innbyggere (årsverk) årsverk 0,56 0,57 0,57 0,57 .. .. .. .. 0,25 0,25 0,25 0,25 0,23 0,23 0,24 0,23 0,31 0,31 0,31 0,33
Årsverk til beredskap, funksjon 339, per 1000 innbyggere (årsverk) årsverk 0,00 0,00 0,00 0,00 .. .. .. .. 0,46 0,46 0,46 0,46 0,47 0,46 0,46 0,47 0,65 0,63 0,63 0,63
Antall bygningsbranner (antall) antall 0 3 0 1 60 85 79 70 2 382 2 567 2 711 2 924 2 656 3 009 3 079 3 303 155 127 139 153
Antall A-objekt med tilsyn i løpet av året (antall) antall 3 3 3 3 486 441 428 271 15 160 11 091 9 745 7 430 15 710 11 641 11 145 7 701 640 588 469 347

Kontakt