4396_0831
4396_0831
kostra
2019-06-25T04:28:00.000Z
no
tjenesteområde Bolig Fyresdal, faktaark Bolig Fyresdal

KOSTRA nøkkeltall

Fyresdal - 0831 (Telemark)

Bolig

Publisert 17.06.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Bolig

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Fyresdal Kostragruppe 06 Landet uten Oslo Landet Telemark
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Totalt antall kommunalt disponerte boliger (antall) antall 39 51 51 51 2 707 2 900 2 922 2 833 94 337 96 397 98 092 97 142 107 088 109 006 110 994 110 171 4 548 4 591 4 736 4 612
Kommunalt disponerte boliger per 1000 innbyggere (antall) antall 29 39 39 40 36 39 39 39 21 21 21 21 21 21 21 21 26 26 27 27
Andel kommunale boliger som er tilgjengelige for rullestolbrukere (prosent) prosent 54 65 65 65 43 44 48 47 52 52 52 53 48 48 48 48 46 58 56 58
Brutto investeringsutgifter til boligformål per innbygger i kroner (kr) kr 8 0 146 274 1 712 1 836 2 411 2 383 1 303 1 527 1 426 1 526 1 466 1 648 1 473 1 509 848 999 981 1 107
Lønnsutgifter per eid kommunal bolig (kr) kr 13 333 17 718 17 718 13 538 9 165 9 225 8 273 9 471 7 831 9 138 9 216 9 560 8 369 9 673 9 865 10 293 7 459 8 200 9 055 8 326
Andel nye søkere som har fått avslag på kommunal bolig (prosent) prosent 0 0 9 0 32 28 34 31 30 30 29 29 33 34 33 32 31 25 26 27
Husstander i midlertidige botilbud i mindre enn 3 måneder (antall) antall 0 0 0 0 3 6 11 8 2 903 2 638 2 449 2 661 3 710 3 477 3 323 3 473 81 103 37 33
Antall boliger godkjent av kommunen for finansiering med startlån, per 1000 innbyggere (antall) antall : : : : 2,8 2,0 2,6 2,8 1,5 1,3 1,4 1,4 1,4 1,2 1,3 1,3 1,5 1,0 1,2 1,5
Antall husstander tilkjent statlig bostøtte fra Husbanken per 1000 innbyggere (antall) antall 16,6 15,2 11,4 8,6 12,7 13,1 9,8 8,5 19,2 18,9 16,2 14,6 20,3 20,0 17,3 15,7 27,0 25,6 22,4 20,4

Kontakt