4394_0831
4394_0831
kostra
2019-04-24T20:43:00.000Z
no
tjenesteområde Barnevern Fyresdal, faktaark Barnevern Fyresdal

KOSTRA nøkkeltall

Fyresdal - 0831 (Telemark)

Barnevern

Publisert 15.03.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Barnevern

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Fyresdal Kostragruppe 06 Landet uten Oslo Landet Telemark
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Netto driftsutgifter til barnevernstenesta per innbyggar 0-22 år (kr) kr 5 115 6 030 8 873 12 914 10 106 11 420 13 229 13 044 6 415 6 854 7 978 8 326 6 451 6 879 7 972 8 392 6 974 7 773 9 404 9 670
Barn med melding ift. innbyggarar 0-17 år (prosent) prosent 3,1 1,8 4,1 : 5,1 5,9 5,7 5,9 4,3 4,6 4,6 4,5 4,3 4,6 4,7 4,5 4,8 5,1 4,7 4,6
Prosentdelen barn med undersøking ift. innbyggarar 0-17 år (prosent) prosent 3,4 1,8 4,1 3,7 5,5 6,5 6,2 6,6 4,4 4,7 4,9 4,8 4,5 4,8 4,9 4,9 4,6 4,9 4,6 4,6
Barn med barnevernstiltak ift. innbyggarar 0-22 år (prosent) prosent 3,6 4,1 5,1 5,1 5,5 5,7 5,8 5,9 3,7 3,8 3,9 3,9 3,7 3,8 3,8 3,8 4,6 4,8 4,5 4,3
Brutto driftsutgifter (funksjon 244) per barn med undersøking eller tiltak (kr) kr 53 000 47 059 40 250 48 524 61 340 64 030 62 674 65 052 43 172 44 795 46 496 49 940 44 612 46 002 47 588 51 186 43 474 46 960 49 734 53 159
Brutto driftsutgifter per barn som ikkje er plassert av barnevernet (funksjon 251) (kr) kr 46 917 50 909 41 500 39 154 44 865 47 702 33 141 40 897 33 347 34 874 37 963 39 560 33 639 34 898 37 956 39 596 24 488 23 220 32 407 48 641
Brutto driftsutgifter per barn som er plassert av barnevernet (funksjon 252) (kr) kr 250 000 210 250 400 750 702 750 346 740 359 390 456 683 438 741 376 779 392 767 429 998 442 356 373 089 390 110 427 473 439 854 383 244 410 467 461 768 424 606
Barn med undersøking eller tiltak per årsverk (funksjon 244) (antall) antall 14,2 15,5 21,8 70,0 16,3 15,3 15,9 16,1 20,0 19,9 19,9 19,1 19,7 19,8 19,6 18,9 22,1 21,7 19,7 19,2
Undersøkingar med handsamingstid innan 3 månader (prosent) prosent 80 : 100 100 74 77 76 79 82 85 86 87 83 86 87 88 88 89 87 88

Kontakt