KOSTRA nøkkeltall

Fusa - 1241 (Hordaland)

Eiendomsforvaltning

Publisert 17.06.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Eiendomsforvaltning

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Fusa Kostragruppe 01 Kostragruppe 02 Landet uten Oslo Landet Hordaland
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Netto driftsutgifter til eiendomsforvaltning i prosent av samlede driftsutgifter (prosent) prosent . 8,1 8,1 7,8 7,8 8,1 8,1 8,1 8,5 8,8 8,8 8,8 8,7 8,9 8,9 9,0 8,7 8,8 8,9 9,0 9,0 9,2 9,3 9,5
Netto driftsutgifter til forvaltning av eiendom per innbygger (kr) kr . 101 96 102 185 212 199 185 192 220 248 253 242 258 271 278 246 259 279 288 306 274 271 286
Areal på formålsbygg per innbygger (m2) m2 . 5,03 5,16 5,95 5,57 5,68 5,49 6,19 6,57 6,47 6,74 6,92 5,08 5,12 5,17 5,12 4,89 4,94 4,95 4,94 4,09 4,09 4,11 3,91
Utgifter til vedlikehold per kvadratmeter (kr) kr . 324 381 220 59 72 67 58 86 91 84 93 86 94 100 99 93 101 109 109 113 122 134 139
Utgifter til driftsaktiviteter per kvadratmeter (kr) kr . 361 314 353 469 483 523 497 462 488 483 511 482 515 517 562 481 525 540 581 577 622 643 726
Herav utgifter til renhold (kr) kr . 17 18 18 157 153 179 159 137 154 160 160 144 152 157 161 143 150 156 159 159 163 164 177
Herav energikostnader per kvadratameter (kr)1 kr . 183 141 119 108 109 113 114 111 123 119 129 102 109 111 126 101 109 113 127 104 109 118 141
1Før 2017 har dette tallet blitt beregnet ut i fra samlet areal av de utvalgte (fylkes)kommunale formålsbyggene kommunen eier og leier. Her ser vi kun utgiftene opp mot arealet kommunen eier.

Kontakt