KOSTRA nøkkeltall

Frosta - 5036 (Trøndelag)

Brann og ulykkesvern

Oppdatert 15.06.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Brann og ulykkesvern

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Frosta Kostragruppe 01 Landet uten Oslo Landet Trøndelag Trööndelage
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Brutto driftsutgifter til funksjon 338 og 339 pr. innbygger, konsern (1000 kr) 1000 kr . . . 1 537 1 402 1 046 1 153 1 213 1 382 1 267 1 042 1 119 1 153 1 242 1 292 1 002 1 069 1 106 1 180 1 228 . . . 1 273 1 355
Brutto driftsutgifter til funksjon 339 pr. innbygger, konsern (1000 kr) 1000 kr . . . 1 096 996 805 953 1 037 1 069 982 831 897 929 993 1 036 804 861 897 950 990 . . . 1 014 1 077
Brutto driftsutgifter funksjon 338 per innbygger, konsern (1000 kr) 1000 kr . . . 441 405 241 200 176 313 285 211 222 224 248 255 198 207 209 230 238 . . . 258 278
Netto driftsutgifter til funksjon 338 og 339 pr. innbygger, konsern (kr) kr . . . 1 231 1 093 821 892 928 1 045 971 762 807 822 889 918 740 778 794 849 880 . . . 901 991
Netto driftsutgifter til funksjon 338 pr. innbygger, konsern (kr) kr . . . 225 113 53 -14 -44 59 30 60 60 57 71 65 60 59 56 69 65 . . . 103 111
Netto driftsutgifter til funksjon 339 pr. innbygger, konsern (kr) kr . . . 1 005 980 768 905 972 986 940 702 747 765 818 853 680 718 738 780 815 . . . 798 880
Årsverk i brann- og ulykkesvern per 1000 innbyggere (årsverk) årsverk . . . 0,29 0,29 .. .. .. .. .. 0,71 0,71 0,71 0,71 0,72 0,70 0,69 0,70 0,70 0,71 . . . 0,65 0,66
Årsverk til forebygging, funksjon 338, per 1000 innbyggere (årsverk) årsverk . . . 0,23 0,23 .. .. .. .. .. 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,23 0,23 0,24 0,23 0,24 . . . 0,28 0,29
Årsverk til beredskap, funksjon 339, per 1000 innbyggere (årsverk) årsverk . . . 0,06 0,06 .. .. .. .. .. 0,46 0,46 0,46 0,46 0,47 0,47 0,46 0,46 0,47 0,47 . . . 0,37 0,37
Antall bygningsbranner (antall) antall . . . 2 0 43 49 44 67 40 2 382 2 567 2 711 2 939 2 798 2 656 3 009 3 079 3 318 3 160 . . . 286 278
Antall A-objekt med tilsyn i løpet av året (antall) antall . . . 8 6 252 150 151 126 137 15 160 11 091 9 745 9 041 8 137 15 710 11 641 11 145 9 312 8 183 . . . 951 993

Kontakt