4471_0215
4471_0215
kostra
2019-05-24T15:46:00.000Z
no
tjenesteområde Regnskap Frogn, faktaark Regnskap Frogn

KOSTRA nøkkeltall

Frogn - 0215 (Akershus)

Regnskap

Publisert 15.03.2019.

Det er gjort enkelte rettinger siden publisering. Se rettelogg for Kommuneregnskap her.
Se rettelogg for fylkeskommuneregnskap her

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Regnskap

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Frogn Kostragruppe 07 Kostragruppe 08 Landet uten Oslo Landet Akershus
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Netto driftresultat i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 4,3 3,0 2,7 0,5 3,7 4,2 2,7 1,4 2,6 4,1 3,8 1,5 2,9 4,1 3,7 2,1 3,0 4,0 3,8 2,5 4,0 5,3 4,9 2,5
Årets mindre/merforbruk i driftsregnskapet i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 3,0 2,3 1,7 0,4 2,2 2,4 1,8 1,3 1,7 2,4 2,0 1,0 1,5 2,1 1,8 1,2 1,4 2,0 1,9 1,3 2,1 2,7 2,3 1,2
Arbeidskapital ex. premieavvik i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 20,5 28,7 24,9 13,5 24,2 24,5 24,1 23,4 18,4 20,9 21,2 21,5 19,0 20,9 21,7 21,5 16,0 17,8 18,2 17,6 28,4 29,1 30,0 29,1
Netto renteeksponering i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 50,2 85,4 106,7 95,6 35,0 42,5 44,3 51,5 44,3 50,6 51,9 60,9 36,6 39,6 39,5 43,5 34,2 37,2 35,9 40,2 35,2 38,1 40,6 40,9
Langsiktig gjeld ex pensjonsforpliktelser i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 104,9 130,0 145,0 139,8 103,6 105,6 109,9 114,5 108,3 111,3 114,1 120,3 101,1 101,3 101,9 105,5 98,9 98,9 98,6 101,7 105,3 106,1 105,8 107,8
Frie inntekter per innbygger (kr) kr 48 204 50 990 52 640 53 968 47 026 49 315 50 737 52 283 48 134 50 236 51 409 53 000 49 775 52 158 53 619 55 132 50 630 53 174 54 801 56 336 48 906 51 788 53 430 54 832
Fri egenkapital drift i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 12,2 14,9 8,3 9,0 9,4 11,0 12,7 12,9 6,0 7,9 9,1 10,2 7,2 8,5 10,1 11,1 7,1 8,3 9,6 10,8 12,5 14,6 17,1 17,8
Brutto investeringsutgifter i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 24,2 50,9 42,1 18,4 17,2 19,1 18,1 18,1 16,0 20,2 18,8 16,3 14,5 14,7 14,5 15,1 15,1 14,9 14,6 15,3 15,9 18,1 17,5 18,0
Egenfinansiering av investeringene i prosent av totale brutto investeringer (prosent) prosent 15,1 43,0 30,2 -1,0 14,0 25,1 24,9 21,6 26,0 27,6 23,9 22,1 23,9 24,7 24,5 25,7 27,4 30,7 29,3 34,3 19,1 23,4 27,4 26,1

Kontakt