4407_0215
4407_0215
kostra
2019-05-21T21:31:00.000Z
no
tjenesteområde Plan, byggesak og miljø Frogn, faktaark Plan, byggesak og miljø Frogn

KOSTRA nøkkeltall

Frogn - 0215 (Akershus)

Plan, byggesak og miljø

Publisert 15.03.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Plan, byggesak og miljø

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Frogn Kostragruppe 07 Kostragruppe 08 Landet uten Oslo Landet Akershus
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Reguleringsplaner vedtatt i alt (antall) antall 4 3 3 5 328 322 260 258 338 230 282 222 3 740 3 482 3 364 3 052 3 848 3 600 3 462 3 126 290 266 228 226
Andel av reguleringsplanene som ble møtt med innsigelser (prosent) prosent .. 50 20 .. 45 55 38 43 37 41 35 39 45 48 43 46 45 48 43 46 36 59 31 46
Byggesøknader i alt behandlet (antall) antall 236 238 153 360 14 426 12 972 12 402 12 708 13 342 11 692 10 790 9 094 176 652 161 732 157 340 139 010 187 490 173 182 169 910 150 796 13 776 13 890 13 092 11 394
Behandlede byggesøknader med 3 ukers frist (antall) antall .. 104 .. 360 0 7 486 0 4 782 0 6 184 0 4 274 0 87 674 0 61 852 0 93 284 0 67 936 0 7 508 0 5 308
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 3 ukers frist (dager) dager .. 22 .. .. .. 22 21 18 .. 18 15 19 .. 16 16 20 .. 16 16 20 .. 21 20 20
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 12 ukers frist (dager) dager .. 39 107 27 .. 41 44 36 .. 32 35 35 .. 36 32 34 .. 36 33 34 .. 40 42 33
Andel av innvilgete byggesøknader som skjer gjennom vedtak om dispensasjon fra plan (prosent) prosent 32 13 .. .. 17 18 17 17 21 24 21 20 19 22 18 20 19 22 18 20 20 21 17 16
Tilsyn i ikke omsøkte byggesaker for byggevirksomhet som skulle vært omsøkt (antall) antall .. .. .. .. 0 106 76 138 0 128 192 84 0 3 188 3 570 3 868 0 3 930 3 570 4 618 0 214 108 222
Søknader om nye bygninger i strandsonen som ble innvilget (antall) antall 2 4 .. .. 442 472 322 416 496 372 338 628 6 370 6 306 7 229 6 148 6 382 6 312 7 235 6 148 256 240 236 242
Andel av søknader om nye bygninger i LNF-/LNFR-områder som ble innvilget (prosent) prosent .. 100 100 .. .. 95 98 94 .. 91 93 98 .. 95 96 96 .. 95 96 96 .. 94 99 91
Andel av søknader om tiltak i freda eller verneverdige områder / bygninger som ble invilget (prosent) prosent .. 49 .. .. .. 48 49 49 .. 49 46 48 .. 49 49 49 .. 49 49 49 .. 46 47 47
Selvkostgrad i byggesaker (prosent) prosent 102 100 .. 100 99 99 96 91 90 94 94 96 84 86 86 81 84 86 86 81 99 98 96 90
Netto endring i antall boliger (antall) antall 48 51 .. .. 7 470 5 604 0 0 4 102 4 412 0 0 119 516 47 290 0 0 124 816 47 860 0 0 7 120 8 464 0 0

Kontakt