4405_0215
4405_0215
kostra
2019-05-26T23:54:00.000Z
no
tjenesteområde Kultur / Barne- og ungdomstiltak Frogn, faktaark Kultur / Barne- og ungdomstiltak Frogn

KOSTRA nøkkeltall

Frogn - 0215 (Akershus)

Kultur / Barne- og ungdomstiltak

Publisert 15.03.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Kultur / Barne- og ungdomstiltak

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Frogn Kostragruppe 07 Kostragruppe 08 Landet uten Oslo Landet Akershus
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Netto driftsutgifter til kultursektoren i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent) prosent 3,6 3,7 3,6 4,0 3,1 3,0 3,2 3,2 3,5 3,6 3,6 3,8 3,8 3,9 3,9 3,9 3,8 3,9 4,0 4,0 3,9 3,9 3,8 4,0
Netto driftsutgifter til idrett (f380+f381) i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent) prosent 1,3 1,4 1,3 1,6 0,9 0,9 1,0 1,0 1,2 1,2 1,2 1,3 1,2 1,3 1,3 1,3 1,2 1,3 1,3 1,3 1,4 1,5 1,5 1,6
Netto driftsutgifter til barn og unge (f231+f383) i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent) prosent 0,9 1,0 0,8 1,0 0,9 0,9 0,9 0,9 0,8 0,8 0,8 0,9 0,8 0,8 0,8 0,8 0,9 0,9 0,8 0,8 0,9 0,9 0,9 0,9
Netto driftsutgifter til allmenn kultur (f370+f373+f375+f377+f385+f386) (1000 kr) 1000 kr 10 370 10 182 12 315 12 333 233 766 247 120 269 285 290 557 232 301 249 857 265 933 274 713 4 223 843 4 399 063 4 743 091 5 015 479 4 865 165 5 115 506 5 500 394 5 914 335 430 889 447 493 482 542 538 752
Netto driftsutgifter til kultursektoren per innbygger (kr) kr 1 711 1 885 1 896 2 233 1 463 1 500 1 649 1 733 1 763 1 867 1 952 2 140 1 998 2 097 2 224 2 343 2 036 2 148 2 297 2 419 1 848 1 967 2 017 2 237
Brutto investeringsutgifter til kultursektoren per innbygger (kr) kr 5 713 7 026 16 977 6 380 341 549 620 1 012 1 427 1 209 1 660 1 138 865 954 934 1 050 918 1 046 1 166 1 237 740 1 217 1 238 872
Besøk i folkebibliotek per innbygger (antall) antall 4,0 3,7 3,6 .. 3,6 3,3 3,6 0,0 4,3 4,3 4,2 0,0 4,5 4,7 4,7 0,0 4,3 4,6 4,6 0,0 4,1 4,0 4,1 0,0
Besøk per kinoforestilling (antall)1 antall 30,6 35,6 28,5 31,9 32,9 35,9 28,0 26,7 32,0 33,7 29,0 29,5 31,4 33,1 28,2 29,0 34,3 35,8 31,1 30,7 29,2 30,4 25,2 25,0
Barn 6-15 år i kommunens kulturskole (prosent) prosent 15,1 14,5 14,0 13,6 13,6 13,5 13,8 14,0 15,1 14,9 14,7 14,8 14,3 14,2 13,8 13,8 13,9 13,7 13,3 13,2 12,1 12,0 11,8 11,6
Omløpshastighet for bøker (antall) antall 1,3 1,1 1,1 .. 1,1 0,9 0,9 .. 1,0 0,8 0,8 .. 1,0 0,7 0,7 .. 1,0 0,7 0,8 .. 1,7 1,2 1,3 ..
Brutto driftsutgifter til folkebibliotek (1000 kr) 1000 kr 4 065 4 053 4 149 4 176 99 457 106 816 107 460 113 994 81 258 83 037 86 431 89 940 1 366 243 1 415 105 1 438 518 1 508 191 1 535 529 1 605 097 1 637 569 1 733 223 161 590 169 911 174 820 188 215
1Fra 2008 er besøkstall og tall for forestillinger for Bygdekinoen AS tatt med i tallgrunnlaget. Besøkstall og antall forestillinger er lagt til visningskommunen. Det vises ikke besøk og forestillinger separat for norske filmer for Bygdekinoen. I disse kommunene er visningsted satt lik en kinosal.

Kontakt