4474_0215
4474_0215
kostra
2019-05-21T07:16:00.000Z
no
tjenesteområde Husholdningsavfall Frogn, faktaark Husholdningsavfall Frogn

KOSTRA nøkkeltall

Frogn - 0215 (Akershus)

Husholdningsavfall

Publisert 15.03.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Husholdningsavfall

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Frogn Kostragruppe 07 Kostragruppe 08 Landet uten Oslo Landet Akershus
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Årsgebyr for avfallstjenesten - ekskl. mva. (gjelder rapporteringsåret+1) (kr) kr 1 680 1 932 2 357 2 498 2 333 2 350 2 507 2 451 2 412 2 449 2 511 2 465 2 666 2 702 2 759 2 682 2 668 2 705 2 762 2 686 2 352 2 408 2 490 2 682
Andel levert til materialgjenvinning inkl. biologisk behandling (prosent) prosent 36,3 35,1 37,6 42,3 40,0 40,8 40,7 44,1 36,3 39,0 39,0 43,1 37,8 38,0 39,0 41,9 37,9 38,1 39,0 41,5 42,1 39,0 41,9 45,3
Selvkostgrad (prosent) prosent 100 100 .. 100 0 0 0 0 0 0 0 0 98 100 99 74 98 100 99 74 0 0 0 0
Husholdningsavfall per innbygger (fylke og land) (kg) kg .. .. .. .. 451,8 447,4 438,1 .. 472,9 465,3 461,4 .. 453,8 448,5 440,9 .. 438,8 433,0 426,0 .. 424,9 427,5 396,3 ..

Kontakt