KOSTRA nøkkeltall

Frogn - 0215 (Akershus)

Eiendomsforvaltning

Oppdatert 15.06.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Eiendomsforvaltning

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Frogn Kostragruppe 07 Kostragruppe 07 Kostragruppe 08 Landet uten Oslo Landet Akershus Akershus
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Netto driftsutgifter til eiendomsforvaltning i prosent av samlede driftsutgifter (prosent) prosent 9,3 9,7 9,8 11,0 6,6 8,6 8,7 8,9 8,9 8,9 8,6 8,7 8,9 8,9 8,9 8,3 8,5 8,7 8,7 8,1 8,7 8,9 8,9 9,0 9,0 8,7 8,8 8,9 9,0 9,0 9,7 9,9 9,8 10,0 10,2 9,7 9,9 9,8 10,0 10,2
Netto driftsutgifter til forvaltning av eiendom per innbygger (kr) kr 270 195 235 472 280 257 266 283 303 312 257 266 283 303 312 204 216 229 260 290 242 258 271 278 299 246 259 279 288 313 263 307 296 309 317 263 307 296 309 317
Areal på formålsbygg per innbygger (m2) m2 4,00 4,11 5,71 5,66 5,80 4,64 4,44 4,62 4,46 4,57 4,64 4,44 4,62 4,46 4,57 4,55 4,61 4,67 4,65 4,74 5,08 5,12 5,17 5,12 4,94 4,89 4,94 4,95 4,94 4,78 4,73 4,59 4,64 4,65 4,57 4,73 4,59 4,64 4,65 4,57
Utgifter til vedlikehold per kvadratmeter (kr) kr 64 57 33 34 44 68 69 78 71 80 68 69 78 71 80 89 97 99 77 88 86 94 100 99 101 93 101 109 109 112 94 104 108 116 131 94 104 108 116 131
Utgifter til driftsaktiviteter per kvadratmeter (kr) kr 531 618 512 546 535 474 522 519 578 571 474 522 519 578 571 478 520 557 577 585 482 515 517 562 602 481 525 540 581 613 466 521 532 571 610 466 521 532 571 610
Herav utgifter til renhold (kr) kr 2 5 5 134 134 131 154 152 161 164 131 154 152 161 164 152 156 158 170 175 144 152 157 161 173 143 150 156 159 170 131 144 143 146 152 131 144 143 146 152
Herav energikostnader per kvadratameter (kr)1 kr 127 143 116 127 117 99 107 108 127 120 99 107 108 127 120 106 112 113 126 144 102 109 111 126 134 101 109 113 127 132 98 111 116 128 131 98 111 116 128 131
1Før 2017 har dette tallet blitt beregnet ut i fra samlet areal av de utvalgte (fylkes)kommunale formålsbyggene kommunen eier og leier. Her ser vi kun utgiftene opp mot arealet kommunen eier.

Kontakt