4398_0215
4398_0215
kostra
2019-05-24T21:42:00.000Z
no
tjenesteområde Eiendomsforvaltning Frogn, faktaark Eiendomsforvaltning Frogn

KOSTRA nøkkeltall

Frogn - 0215 (Akershus)

Eiendomsforvaltning

Publisert 15.03.2019.

En tabell med tall  for fylkeskommunal eiendomsforvaltning har blitt oppdatert etter publisering. Se rettelogg her. 

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Eiendomsforvaltning

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Frogn Kostragruppe 07 Kostragruppe 08 Landet uten Oslo Landet Akershus
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Netto driftsutgifter til eiendomsforvaltning i prosent av samlede driftsutgifter (prosent) prosent 9,3 9,7 9,8 11,0 8,6 8,7 8,9 8,8 8,3 8,5 8,7 8,7 8,7 8,9 8,9 9,0 8,7 8,8 8,9 9,0 9,7 9,9 9,8 10,0
Netto driftsutgifter til forvaltning av eiendom per innbygger (kr) kr 270 195 235 472 257 266 283 306 204 216 229 257 242 258 271 295 246 259 279 303 263 307 296 309
Areal på formålsbygg per innbygger (m2) m2 4,00 4,11 5,71 5,66 4,64 4,44 4,62 4,26 4,55 4,61 4,67 4,65 5,08 5,12 5,17 5,13 4,89 4,94 4,95 4,95 4,73 4,59 4,64 4,53
Utgifter til vedlikehold per kvadratmeter (kr) kr 64 57 33 34 68 69 78 74 89 97 99 78 86 94 100 100 93 101 109 110 94 104 108 119
Utgifter til driftsaktiviteter per kvadratmeter (kr) kr 531 618 512 546 474 522 519 602 478 520 557 579 482 515 517 562 481 525 540 580 466 521 532 587
Herav utgifter til renhold (kr) kr 2 5 5 86 131 154 152 165 152 156 158 169 144 152 157 161 143 150 156 159 131 144 143 149
Herav energikostnader per kvadratameter (kr)1 kr 127 143 116 127 99 107 108 133 106 112 113 126 102 109 111 126 101 109 113 127 98 111 116 132
1Før 2017 har dette tallet blitt beregnet ut i fra samlet areal av de utvalgte (fylkes)kommunale formålsbyggene kommunen eier og leier. Her ser vi kun utgiftene opp mot arealet kommunen eier.

Kontakt