4397_0215
4397_0215
kostra
2019-05-21T09:22:00.000Z
no
tjenesteområde Brann og ulykkesvern Frogn, faktaark Brann og ulykkesvern Frogn

KOSTRA nøkkeltall

Frogn - 0215 (Akershus)

Brann og ulykkesvern

Publisert 15.03.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Brann og ulykkesvern

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Frogn Kostragruppe 07 Kostragruppe 08 Landet uten Oslo Landet Akershus
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Brutto driftsutgifter til funksjon 338 og 339 pr. innbygger, konsern (1000 kr) 1000 kr 978 1 224 1 272 1 353 811 859 922 1 018 887 959 1 013 1 045 1 042 1 119 1 153 1 227 1 002 1 069 1 106 1 167 829 868 921 1 006
Brutto driftsutgifter til funksjon 339 pr. innbygger, konsern (1000 kr) 1000 kr 820 1 002 1 059 1 083 629 667 723 803 724 798 858 801 831 897 929 978 804 861 897 937 610 659 707 777
Brutto driftsutgifter funksjon 338 per innbygger, konsern (1000 kr) 1000 kr 158 222 213 271 182 192 199 215 163 161 154 244 211 222 224 249 198 207 209 231 219 210 214 229
Netto driftsutgifter til funksjon 338 og 339 pr. innbygger, konsern (kr) kr 636 688 704 774 553 563 616 674 659 712 739 783 762 807 822 887 740 778 794 847 598 603 651 695
Netto driftsutgifter til funksjon 338 pr. innbygger, konsern (kr) kr 0 -19 -41 22 27 29 34 44 23 8 -5 76 60 60 57 74 60 59 56 72 63 46 50 65
Netto driftsutgifter til funksjon 339 pr. innbygger, konsern (kr) kr 637 707 746 752 526 534 582 629 636 703 744 707 702 747 765 814 680 718 738 776 535 557 600 630
Årsverk i brann- og ulykkesvern per 1000 innbyggere (årsverk) årsverk 0,64 0,64 0,70 0,70 .. .. .. .. .. .. .. .. 0,71 0,71 0,71 0,71 0,70 0,69 0,70 0,70 0,58 0,64 0,69 0,67
Årsverk til forebygging, funksjon 338, per 1000 innbyggere (årsverk) årsverk 0,18 0,19 0,19 0,18 .. .. .. .. .. .. .. .. 0,25 0,25 0,25 0,25 0,23 0,23 0,24 0,23 0,17 0,17 0,19 0,18
Årsverk til beredskap, funksjon 339, per 1000 innbyggere (årsverk) årsverk 0,46 0,45 0,51 0,52 .. .. .. .. .. .. .. .. 0,46 0,46 0,46 0,46 0,47 0,46 0,46 0,47 0,41 0,47 0,50 0,49
Antall bygningsbranner (antall) antall 9 7 8 12 215 202 228 218 148 146 164 181 2 382 2 567 2 711 2 924 2 656 3 009 3 079 3 303 237 252 263 279
Antall A-objekt med tilsyn i løpet av året (antall) antall 49 4 6 8 1 058 622 490 516 941 653 562 458 15 160 11 091 9 745 7 430 15 710 11 641 11 145 7 701 1 251 536 720 412

Kontakt