KOSTRA nøkkeltall

Fredrikstad - 0106 (Østfold)

Eiendomsforvaltning

Publisert 17.06.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Eiendomsforvaltning

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Fredrikstad Kostragruppe 13 Landet uten Oslo Landet Østfold
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Netto driftsutgifter til eiendomsforvaltning i prosent av samlede driftsutgifter (prosent) prosent 9,3 9,1 9,0 8,7 8,6 8,8 8,8 8,9 8,7 8,9 8,9 9,0 8,7 8,8 8,9 9,0 8,0 8,0 8,3 8,1
Netto driftsutgifter til forvaltning av eiendom per innbygger (kr) kr 248 242 382 436 231 251 280 265 242 258 271 278 246 259 279 288 212 204 275 289
Areal på formålsbygg per innbygger (m2) m2 4,48 4,43 4,54 4,58 4,76 4,93 4,90 4,83 5,08 5,12 5,17 5,12 4,89 4,94 4,95 4,94 4,25 4,88 4,97 4,99
Utgifter til vedlikehold per kvadratmeter (kr) kr 61 73 63 119 82 92 100 99 86 94 100 99 93 101 109 109 72 68 75 85
Utgifter til driftsaktiviteter per kvadratmeter (kr) kr 589 594 567 517 442 464 474 521 482 515 517 562 481 525 540 581 525 475 487 496
Herav utgifter til renhold (kr) kr 227 223 219 217 142 147 154 155 144 152 157 161 143 150 156 159 176 159 162 163
Herav energikostnader per kvadratameter (kr)1 kr 121 125 121 131 96 99 103 119 102 109 111 126 101 109 113 127 109 99 103 115
1Før 2017 har dette tallet blitt beregnet ut i fra samlet areal av de utvalgte (fylkes)kommunale formålsbyggene kommunen eier og leier. Her ser vi kun utgiftene opp mot arealet kommunen eier.

Kontakt