KOSTRA nøkkeltall

Fredrikstad - 3004 (Viken)

Brann og ulykkesvern

Oppdatert 15.03.2021.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Brann og ulykkesvern

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Fredrikstad Kostragruppe 12 Landet uten Oslo Landet Viken
2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020
Brutto driftsutgifter til funksjon 338 og 339 pr. innbygger, konsern (1000 kr) 1000 kr . . . . 1 037 1 460 1 434 1 522 1 988 953 1 119 1 153 1 242 1 292 1 293 1 069 1 106 1 180 1 228 1 251 . . . . 1 115
Brutto driftsutgifter til funksjon 339 pr. innbygger, konsern (1000 kr) 1000 kr . . . . 822 1 195 1 163 1 227 1 603 781 897 929 993 1 036 1 039 861 897 950 990 1 016 . . . . 870
Brutto driftsutgifter funksjon 338 per innbygger, konsern (1000 kr) 1000 kr . . . . 216 265 271 295 386 172 222 224 248 255 254 207 209 230 238 235 . . . . 245
Netto driftsutgifter til funksjon 338 og 339 pr. innbygger, konsern (kr) kr . . . . 734 1 155 1 116 1 215 1 596 737 807 822 889 919 897 778 794 849 880 877 . . . . 758
Netto driftsutgifter til funksjon 338 pr. innbygger, konsern (kr) kr . . . . 89 113 100 110 171 77 60 57 71 65 67 59 56 69 65 66 . . . . 77
Netto driftsutgifter til funksjon 339 pr. innbygger, konsern (kr) kr . . . . 645 1 042 1 016 1 105 1 425 660 747 765 818 853 830 718 738 780 815 811 . . . . 681
Årsverk i brann- og ulykkesvern per 1000 innbyggere (årsverk) årsverk . . . . 0,81 .. .. .. .. .. 0,71 0,71 0,71 0,72 0,68 0,69 0,70 0,70 0,71 0,68 . . . . 0,71
Årsverk til forebygging, funksjon 338, per 1000 innbyggere (årsverk) årsverk . . . . 0,26 .. .. .. .. .. 0,25 0,25 0,25 0,25 0,23 0,23 0,24 0,23 0,24 0,22 . . . . 0,22
Årsverk til beredskap, funksjon 339, per 1000 innbyggere (årsverk) årsverk . . . . 0,55 .. .. .. .. .. 0,46 0,46 0,46 0,47 0,45 0,46 0,46 0,47 0,47 0,46 . . . . 0,49
Antall bygningsbranner (antall) antall . . . . 44 107 135 135 42 649 2 567 2 711 2 939 2 798 2 590 3 009 3 079 3 318 3 160 2 955 . . . . 582
Antall A-objekt med tilsyn i løpet av året (antall) antall . . . . 197 563 438 461 205 859 11 091 9 745 9 041 8 137 5 968 11 641 11 145 9 312 8 183 6 117 . . . . 1 185

Kontakt