KOSTRA nøkkeltall

Førde - 1432 (Sogn og Fjordane)

Befolkningsprofil

Oppdatert 15.06.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Befolkningsprofil

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Førde Kostragruppe 08 Landet uten Oslo Landet Sogn og Fjordane Sogn og Fjordane
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Innbyggere (antall) antall 12 900 13 009 13 089 13 092 13 185 299 281 301 645 303 481 304 392 205 477 4 555 595 4 591 560 4 622 151 4 647 141 4 674 089 5 213 985 5 258 317 5 295 619 5 328 212 5 367 580 109 530 110 266 110 230 109 774 109 566 109 530 110 266 110 230 109 774 109 566
Fødte per 1000 innbyggere (per 1000) per 1000 12,8 12,1 12,5 11,7 12,1 11,6 11,3 10,9 10,3 9,4 10,8 10,6 10,2 9,9 9,7 11,3 11,2 10,7 10,3 10,2 10,0 9,8 9,8 9,6 9,4 10,0 9,8 9,8 9,6 9,4
Døde per 1000 innbyggere (per 1000) per 1000 5,2 6,3 5,1 4,5 5,8 6,9 6,8 6,9 7,2 8,4 8,1 8,0 8,0 8,0 7,9 7,8 7,7 7,7 7,7 7,6 9,1 9,1 8,6 9,8 8,9 9,1 9,1 8,6 9,8 8,9
Netto innflytting (antall)1 antall 1 34 -18 -93 10 1 704 1 001 611 -47 556 24 875 23 675 20 232 15 891 18 435 29 802 26 076 21 293 18 081 25 327 255 655 -169 -430 -278 255 655 -169 -430 -278
Andel skilte og separerte 16-66 år (prosent) prosent 8,9 8,7 8,6 8,3 8,3 10,4 10,4 10,4 10,4 10,9 10,9 10,8 10,7 10,7 10,6 10,8 10,7 10,6 10,5 10,4 8,1 8,0 7,9 7,9 7,9 8,1 8,0 7,9 7,9 7,9
Andel enslige innbyggere 80 år og over (prosent) prosent 66,6 65,7 64,6 61,7 57,9 62,7 61,4 66,6 60,3 61,9 63,9 63,4 62,7 62,0 61,5 64,4 63,9 63,2 62,5 62,0 64,1 63,6 63,2 63,1 61,9 64,1 63,6 63,2 63,1 61,9
Registrerte arbeidsledige i prosent av befolkningen i alderen 15-74 år (prosent) prosent 1,2 0,8 0,8 1,0 0,8 2,2 2,1 1,6 1,5 1,4 2,0 2,0 1,6 1,5 1,4 2,0 2,0 1,6 1,6 1,5 1,3 1,2 1,0 1,0 0,9 1,3 1,2 1,0 1,0 0,9
Andel innvandrerbefolkning (prosent) prosent 10,5 11,4 11,2 11,4 11,7 11,4 11,9 14,3 15,4 23,6 13,9 14,5 15,0 15,4 15,9 16,3 16,8 17,3 17,7 18,2 10,8 11,6 11,9 12,0 12,3 10,8 11,6 11,9 12,0 12,3
Samlet fruktbarhetstall (antall) antall 1,80 1,79 1,79 1,73 1,70 1,80 1,77 .. .. .. 1,80 1,73 .. .. .. 1,80 1,73 .. .. .. 1,80 1,79 .. .. .. 1,80 1,79 .. .. ..
1Sumtall for flytting inn og ut av kommuner vil ikke være direkte sammenlignbare med tall på fylkesnivå fordi fylkestall ikke omfatter flyttinger mellom kommuner innen fylket.

Kontakt