På grunn av vedlikehold kan innholdet på ssb.no være ustabilt fra kl. 17.00. Vi beklager ulempene dette måtte medføre.

4394_1432
4394_1432
kostra
2019-09-20T04:47:00.000Z
no
tjenesteområde Barnevern Førde, faktaark Barnevern Førde

KOSTRA nøkkeltall

Førde - 1432 (Sogn og Fjordane)

Barnevern

Publisert 17.06.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Barnevern

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Førde Kostragruppe 08 Landet uten Oslo Landet Sogn og Fjordane
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Netto driftsutgifter til barnevernstenesta per innbyggar 0-22 år (kr) kr 5 059 6 130 6 063 6 803 6 291 6 770 7 368 8 077 6 415 6 854 7 978 8 319 6 451 6 879 7 972 8 385 5 529 6 109 6 627 7 617
Barn med melding ift. innbyggarar 0-17 år (prosent) prosent 3,6 3,9 3,7 3,5 4,6 4,8 5,0 4,7 4,3 4,6 4,6 4,5 4,3 4,6 4,7 4,5 3,1 3,3 3,5 3,6
Prosentdelen barn med undersøking ift. innbyggarar 0-17 år (prosent) prosent 4,1 4,5 3,9 3,6 4,8 5,0 5,0 4,9 4,4 4,7 4,9 4,8 4,5 4,8 4,9 4,9 3,4 3,5 3,7 3,6
Barn med barnevernstiltak ift. innbyggarar 0-22 år (prosent) prosent 2,5 2,8 2,7 2,7 3,8 4,1 4,3 4,3 3,7 3,8 3,9 3,9 3,7 3,8 3,8 3,8 3,5 3,5 3,6 3,8
Brutto driftsutgifter (funksjon 244) per barn med undersøking eller tiltak (kr) kr 44 560 52 868 40 653 59 230 39 882 40 852 41 231 45 289 43 172 44 795 46 496 49 929 44 612 46 002 47 588 51 177 45 830 49 272 45 681 51 560
Brutto driftsutgifter per barn som ikkje er plassert av barnevernet (funksjon 251) (kr) kr 26 662 41 684 48 768 72 565 33 289 31 547 31 246 32 660 33 347 34 874 37 963 39 268 33 639 34 898 37 956 39 334 30 204 36 335 39 734 46 812
Brutto driftsutgifter per barn som er plassert av barnevernet (funksjon 252) (kr) kr 458 267 569 718 424 955 415 268 374 908 383 632 386 613 411 444 376 779 392 767 429 998 443 947 373 089 390 110 427 473 441 690 394 646 420 918 402 074 447 834
Barn med undersøking eller tiltak per årsverk (funksjon 244) (antall) antall 18,9 19,2 19,0 17,8 22,4 22,2 21,8 21,7 20,0 19,9 19,9 18,9 19,7 19,8 19,6 18,7 18,6 19,7 18,8 18,4
Undersøkingar med handsamingstid innan 3 månader (prosent) prosent 92 92 88 81 85 85 91 91 82 85 86 87 83 86 87 88 89 88 87 87

Kontakt