KOSTRA nøkkeltall

Folldal - 0439 (Hedmark)

Regnskap

Publisert 17.06.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Regnskap

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Folldal Kostragruppe 02 Kostragruppe 03 Kostragruppe 05 Landet uten Oslo Landet Hedmark
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Netto driftresultat i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 3,0 1,8 0,2 -0,9 2,0 3,4 3,0 1,9 2,9 3,6 2,5 3,5 2,0 2,9 2,6 5,6 2,9 4,1 3,7 2,2 3,0 4,0 3,8 2,6 3,5 4,2 3,1 1,2
Årets mindre/merforbruk i driftsregnskapet i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 1,3 0,6 0,0 0,0 1,4 2,3 1,8 1,8 1,2 2,1 1,4 1,6 1,9 2,1 2,0 2,0 1,5 2,1 1,8 1,2 1,4 2,0 1,9 1,3 1,9 1,8 1,6 0,9
Arbeidskapital ex. premieavvik i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 15,1 17,8 18,5 15,3 14,9 17,4 19,1 19,5 19,8 21,1 21,9 23,0 19,6 20,9 20,5 25,1 19,0 20,9 21,7 21,8 16,0 17,8 18,2 17,9 24,2 25,6 24,8 23,7
Netto renteeksponering i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 49,1 51,3 47,6 44,5 39,0 40,2 39,2 40,0 34,1 38,5 36,2 36,1 26,6 29,5 29,1 33,0 36,6 39,6 39,5 42,3 34,2 37,2 35,9 39,1 33,7 30,6 32,2 41,4
Langsiktig gjeld ex pensjonsforpliktelser i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 75,5 76,6 74,0 76,4 93,4 93,2 92,7 95,2 96,4 97,6 97,4 98,5 79,2 80,1 82,1 87,1 101,1 101,3 101,9 105,6 98,9 98,9 98,6 101,8 94,4 96,2 98,3 105,3
Frie inntekter per innbygger (kr) kr 62 101 65 459 70 342 70 968 56 285 58 873 61 096 62 753 57 824 60 468 63 108 64 240 69 568 72 361 74 628 76 503 49 775 52 158 53 619 55 124 50 630 53 174 54 801 56 328 50 048 52 443 54 184 55 664
Fri egenkapital drift i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 5,0 7,4 7,7 6,6 5,8 6,5 7,8 9,1 6,3 6,9 8,5 10,0 7,4 8,2 8,2 11,5 7,2 8,5 10,1 11,2 7,1 8,3 9,6 10,9 10,6 12,2 13,7 15,1
Brutto investeringsutgifter i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 8,9 11,5 12,4 8,1 12,3 12,0 11,2 11,5 14,8 13,9 12,1 12,3 12,4 14,3 14,8 16,4 14,5 14,7 14,5 15,2 15,1 14,9 14,6 15,3 12,3 13,8 15,1 15,9
Egenfinansiering av investeringene i prosent av totale brutto investeringer (prosent) prosent 14,4 19,0 45,3 17,8 19,9 21,8 24,1 23,2 24,9 22,9 25,6 25,5 36,6 32,3 27,4 25,6 23,9 24,7 24,5 25,8 27,4 30,7 29,3 34,3 9,8 12,3 16,1 17,7

Kontakt