4407_0439
4407_0439
kostra
2019-04-21T20:49:00.000Z
no
tjenesteområde Plan, byggesak og miljø Folldal, faktaark Plan, byggesak og miljø Folldal

KOSTRA nøkkeltall

Folldal - 0439 (Hedmark)

Plan, byggesak og miljø

Publisert 15.03.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Plan, byggesak og miljø

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Folldal Kostragruppe 02 Kostragruppe 03 Landet uten Oslo Landet Hedmark
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Reguleringsplaner vedtatt i alt (antall) antall 1 0 2 0 286 274 286 230 172 194 156 180 3 740 3 482 3 364 3 052 3 848 3 600 3 462 3 126 132 184 154 164
Andel av reguleringsplanene som ble møtt med innsigelser (prosent) prosent .. .. .. .. 41 83 54 48 40 44 45 41 45 48 43 46 45 48 43 46 32 29 25 44
Byggesøknader i alt behandlet (antall) antall 71 54 52 65 14 766 12 398 12 378 10 782 7 968 7 550 7 018 7 134 176 652 161 732 157 340 139 010 187 490 173 182 169 910 150 796 8 946 7 768 8 460 7 850
Behandlede byggesøknader med 3 ukers frist (antall) antall .. 21 .. 24 0 7 724 0 4 260 0 4 600 0 2 704 0 87 674 0 61 852 0 93 284 0 67 936 0 4 816 0 2 192
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 3 ukers frist (dager) dager .. 5 5 7 .. 15 15 16 .. 16 13 19 .. 16 16 20 .. 16 16 20 .. 16 14 16
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 12 ukers frist (dager) dager .. 20 26 30 .. 31 28 34 .. 36 26 38 .. 36 32 34 .. 36 33 34 .. 32 26 36
Andel av innvilgete byggesøknader som skjer gjennom vedtak om dispensasjon fra plan (prosent) prosent 14 41 19 19 18 22 17 20 21 19 16 18 19 22 18 20 19 22 18 20 11 15 14 13
Tilsyn i ikke omsøkte byggesaker for byggevirksomhet som skulle vært omsøkt (antall) antall .. .. .. .. 0 84 140 60 0 32 74 98 0 3 188 3 570 3 868 0 3 930 3 570 4 618 0 52 10 26
Søknader om nye bygninger i strandsonen som ble innvilget (antall) antall .. 7 .. .. 828 959 1 165 1 070 446 456 446 240 6 370 6 306 7 229 6 148 6 382 6 312 7 235 6 148 900 650 704 570
Andel av søknader om nye bygninger i LNF-/LNFR-områder som ble innvilget (prosent) prosent .. 100 .. .. .. 94 96 97 .. 89 95 96 .. 95 96 96 .. 95 96 96 .. 99 99 96
Andel av søknader om tiltak i freda eller verneverdige områder / bygninger som ble invilget (prosent) prosent .. .. .. .. .. 50 50 50 .. 46 50 50 .. 49 49 49 .. 49 49 49 .. 50 50 48
Selvkostgrad i byggesaker (prosent) prosent 31 .. .. .. 74 86 84 70 74 69 86 67 84 86 86 81 84 86 86 81 77 95 91 82
Netto endring i antall boliger (antall) antall -1 3 .. .. 1 380 2 260 0 0 1 326 1 090 0 0 119 516 47 290 0 0 124 816 47 860 0 0 1 616 1 986 0 0

Kontakt