4407_0439
4407_0439
kostra
2019-06-27T03:18:00.000Z
no
tjenesteområde Plan, byggesak og miljø Folldal, faktaark Plan, byggesak og miljø Folldal

KOSTRA nøkkeltall

Folldal - 0439 (Hedmark)

Plan, byggesak og miljø

Publisert 17.06.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Plan, byggesak og miljø

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Folldal Kostragruppe 02 Kostragruppe 03 Kostragruppe 05 Landet uten Oslo Landet Hedmark
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Reguleringsplaner vedtatt i alt (antall) antall 1 0 2 0 286 274 286 246 172 194 156 184 126 110 114 120 3 740 3 482 3 364 3 214 3 848 3 600 3 462 3 288 132 184 154 164
Andel av reguleringsplanene som ble møtt med innsigelser (prosent) prosent .. .. .. .. 41 83 54 50 40 44 45 41 54 83 52 69 45 48 43 46 45 48 43 46 32 29 25 44
Byggesøknader i alt behandlet (antall) antall 71 54 52 65 14 766 12 398 12 378 11 412 7 968 7 550 7 018 7 258 4 024 4 352 3 626 3 672 176 652 161 732 157 340 149 336 187 490 173 182 169 910 161 122 8 946 7 768 8 460 7 850
Behandlede byggesøknader med 3 ukers frist (antall) antall .. 21 .. 24 0 7 724 0 4 812 0 4 600 0 2 774 0 2 694 0 1 060 0 87 674 0 66 584 0 93 284 0 72 668 0 4 816 0 2 192
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 3 ukers frist (dager) dager .. 5 5 7 .. 15 15 16 .. 16 13 18 .. 16 15 26 .. 16 16 20 .. 16 16 20 .. 16 14 16
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 12 ukers frist (dager) dager .. 20 26 30 .. 31 28 34 .. 36 26 35 .. 43 27 40 .. 36 32 37 .. 36 33 38 .. 32 26 36
Andel av innvilgete byggesøknader som skjer gjennom vedtak om dispensasjon fra plan (prosent) prosent .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Tilsyn for byggevirksomhet som er unntatt søknadsplikt (antall) antall .. .. .. .. 0 84 140 66 0 32 74 90 0 4 0 14 0 3 188 3 570 3 984 0 3 930 3 570 4 734 0 52 10 26
Søknader om nye bygninger i strandsonen som ble innvilget (antall) antall .. .. .. .. 276 168 181 258 138 193 146 188 112 160 122 148 2 175 2 333 2 598 2 448 2 179 2 341 2 600 2 448 0 0 0 0
Andel av søknader om nye bygninger i LNF-/LNFR-områder som ble innvilget (prosent) prosent .. 100 .. .. .. 94 96 97 .. 89 95 96 .. 99 96 100 .. 95 96 96 .. 95 96 96 .. 99 99 97
Andel av søknader om tiltak i freda eller verneverdige områder / bygninger som ble invilget (prosent) prosent .. .. .. .. .. 50 50 50 .. 46 50 50 .. 49 50 50 .. 49 49 49 .. 49 49 49 .. 50 50 48
Selvkostgrad i byggesaker (prosent) prosent 31 .. .. .. 74 86 84 72 74 69 86 64 62 60 68 86 84 86 86 82 84 86 86 81 77 95 91 82
Netto endring i antall boliger (antall) antall -1 3 .. .. 1 380 2 260 0 0 1 326 1 090 0 0 496 538 0 0 119 516 47 290 0 0 124 816 47 860 0 0 1 616 1 986 0 0

Kontakt