4405_0439
4405_0439
kostra
2019-04-26T12:31:00.000Z
no
tjenesteområde Kultur / Barne- og ungdomstiltak Folldal, faktaark Kultur / Barne- og ungdomstiltak Folldal

KOSTRA nøkkeltall

Folldal - 0439 (Hedmark)

Kultur / Barne- og ungdomstiltak

Publisert 15.03.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Kultur / Barne- og ungdomstiltak

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Folldal Kostragruppe 02 Kostragruppe 03 Landet uten Oslo Landet Hedmark
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Netto driftsutgifter til kultursektoren i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent) prosent 2,9 2,9 2,6 2,6 3,4 3,3 3,4 3,5 4,4 4,2 4,2 4,2 3,8 3,9 3,9 3,9 3,8 3,9 4,0 4,0 3,5 3,6 3,6 3,9
Netto driftsutgifter til idrett (f380+f381) i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent) prosent 0,1 0,1 0,1 0,1 0,8 0,8 0,9 1,0 1,2 1,2 1,2 1,3 1,2 1,3 1,3 1,3 1,2 1,3 1,3 1,3 0,9 1,1 1,0 1,2
Netto driftsutgifter til barn og unge (f231+f383) i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent) prosent 1,1 1,1 1,0 1,0 0,9 0,9 0,9 0,9 1,0 1,0 0,9 0,9 0,8 0,8 0,8 0,8 0,9 0,9 0,8 0,8 0,9 0,8 0,8 0,8
Netto driftsutgifter til allmenn kultur (f370+f373+f375+f377+f385+f386) (1000 kr) 1000 kr 1 833 1 874 1 788 1 752 194 393 193 959 211 167 213 852 170 063 165 058 173 749 175 397 4 223 843 4 399 063 4 743 091 5 015 479 4 865 165 5 115 506 5 500 394 5 914 335 174 406 181 210 207 536 221 306
Netto driftsutgifter til kultursektoren per innbygger (kr) kr 1 900 2 003 1 966 1 982 2 064 2 089 2 273 2 432 2 849 2 827 2 966 3 104 1 998 2 097 2 224 2 343 2 036 2 148 2 297 2 419 1 834 1 964 2 113 2 370
Brutto investeringsutgifter til kultursektoren per innbygger (kr) kr 144 -42 1 082 1 034 338 1 021 994 903 1 132 1 144 1 215 1 728 865 954 934 1 050 918 1 046 1 166 1 237 1 069 779 1 036 523
Besøk i folkebibliotek per innbygger (antall) antall 7,5 4,6 8,9 .. 3,6 3,9 3,9 0,0 3,4 4,1 3,9 0,0 4,5 4,7 4,7 0,0 4,3 4,6 4,6 0,0 4,7 4,8 5,0 0,0
Besøk per kinoforestilling (antall)1 antall 24,5 30,5 25,6 25,2 30,6 32,2 26,2 27,2 29,7 30,8 26,1 26,5 31,4 33,1 28,2 29,0 34,3 35,8 31,1 30,7 33,4 39,3 31,0 33,8
Barn 6-15 år i kommunens kulturskole (prosent) prosent 52,2 61,3 68,7 63,1 24,4 23,8 22,9 21,3 24,0 24,7 24,1 23,2 14,3 14,2 13,8 13,8 13,9 13,7 13,3 13,2 15,1 14,7 15,4 16,2
Omløpshastighet for bøker (antall) antall 0,6 0,6 0,6 .. 0,5 0,4 0,4 .. 0,5 0,4 0,4 .. 1,0 0,7 0,7 .. 1,0 0,7 0,8 .. 0,8 0,6 0,6 ..
Brutto driftsutgifter til folkebibliotek (1000 kr) 1000 kr 670 754 725 741 70 999 71 437 73 303 75 345 58 987 57 151 57 856 59 401 1 366 243 1 415 105 1 438 518 1 508 191 1 535 529 1 605 097 1 637 569 1 733 223 60 691 63 195 65 236 69 441
1Fra 2008 er besøkstall og tall for forestillinger for Bygdekinoen AS tatt med i tallgrunnlaget. Besøkstall og antall forestillinger er lagt til visningskommunen. Det vises ikke besøk og forestillinger separat for norske filmer for Bygdekinoen. I disse kommunene er visningsted satt lik en kinosal.

Kontakt