4411_0439
4411_0439
kostra
2019-04-25T14:25:00.000Z
no
tjenesteområde Kommunal vannforsyning Folldal, faktaark Kommunal vannforsyning Folldal

KOSTRA nøkkeltall

Folldal - 0439 (Hedmark)

Kommunal vannforsyning

Publisert 15.03.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Kommunal vannforsyning

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Folldal Kostragruppe 02 Kostragruppe 03 Landet uten Oslo Landet Hedmark
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Selvkostgrad (prosent) prosent 100 100 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 97 97 98 104 97 97 98 104 0 0 0 0
Årsgebyr for vannforsyning - ekskl. mva. (gjelder rapporteringsåret+1) (kr) kr 5 328 5 593 6 152 6 152 3 862 3 923 3 966 3 988 3 581 3 566 3 664 2 933 3 317 3 362 3 453 3 252 3 314 3 359 3 449 3 248 3 712 3 750 3 940 3 463
Andel fornyet kommunalt ledningsnett, gjennomsnitt for siste tre år (prosent) prosent 0,07 0,03 0,19 0,23 .. .. .. .. .. .. .. .. 0,66 0,69 0,65 0,60 0,67 0,70 0,66 0,61 0,71 0,76 0,67 0,63
E.coli: Andel innbyggere tilknyttet kommunalt vannverk med tilfredsstillende prøveresultater (prosent) prosent 77,5 100,0 100,0 100,0 .. .. .. .. .. .. .. .. 98,0 99,0 98,0 97,8 98,3 99,2 98,3 98,2 98,8 99,0 90,7 91,6
Andel av total kommunal vannleveranse til lekkasje (prosent) prosent 20,0 20,0 42,3 42,3 .. .. .. .. .. .. .. .. 29,8 30,4 29,4 29,6 30,1 30,9 30,3 29,9 35,9 35,5 32,3 33,7

Kontakt