4404_0439
4404_0439
kostra
2019-04-20T05:05:00.000Z
no
tjenesteområde Klima og energi Folldal, faktaark Klima og energi Folldal

KOSTRA nøkkeltall

Folldal - 0439 (Hedmark)

Klima og energi

Publisert 15.03.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Klima og energi

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Folldal Kostragruppe 02 Kostragruppe 03 Landet uten Oslo Landet Hedmark
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Energiutgifter per m2 (fylkes)kommunalt eide bygg (kr) kr 189 198 260 200 111 123 119 128 120 9 964 130 146 102 109 111 126 101 109 113 127 114 127 135 156
Energiutgifter som andel av brutto driftsutgifter (prosent) prosent 1,34 1,29 1,56 1,20 0,83 0,86 0,82 0,86 0,87 0,89 0,89 0,94 0,67 0,68 0,67 0,73 0,63 0,65 0,65 0,70 0,75 0,79 0,81 0,87
Andel av energikostnader i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning brukt på fornybare energikilder (prosent) prosent 100,0 100,0 100,0 100,0 97,6 97,4 97,2 97,0 97,9 97,7 96,5 97,0 95,8 95,9 95,6 95,5 95,5 95,4 95,2 95,1 95,4 94,5 93,6 93,4
Energibruk per m2 eid areal (kWh) kWh 232 218 228 185 145 160 161 151 151 13 646 186 190 147 166 155 153 154 168 158 154 177 190 183 180
Andel elektrisitetsforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 100 99 95 96 84 83 85 85 89 91 92 92 84 85 84 83 82 84 83 82 67 66 66 64
Andel fjernvarmeforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 0 0 0 0 9 10 9 8 3 2 2 2 11 11 12 12 12 12 13 13 28 30 30 31
Andel oljeforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 0 1 5 4 3 2 2 1 2 2 2 2 2 1 1 1 2 1 1 1 3 3 3 2
Andel naturgassforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0
Andel bioenergiforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 0 0 0 0 3 4 4 5 4 3 3 2 2 2 2 3 3 2 2 3 1 1 2 2
Andel fornybarforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 100 99 95 96 94 95 95 96 96 96 97 96 94 95 95 95 94 95 95 95 91 91 92 91
Utslipp av CO2 knyttet til energibruk (g/kWh) g/kWh 1 2 13 10 9 7 6 6 8 8 6 8 7 6 5 5 6 5 4 4 8 9 7 7

Kontakt