KOSTRA nøkkeltall

Folldal - 0439 (Hedmark)

Helse- og omsorgstjenester

Oppdatert 15.06.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Helse- og omsorgstjenester

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Folldal Kostragruppe 02 Kostragruppe 03 Kostragruppe 05 Kostragruppe 05 Landet uten Oslo Landet Hedmark
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Utgifter kommunale helse- og omsorgstjenester per innbygger (kr) kr 33 669 40 834 46 212 48 228 45 856 29 066 30 723 32 209 34 569 37 041 31 654 33 186 35 098 36 594 40 714 37 828 39 274 40 895 44 056 43 363 37 828 39 274 40 895 44 056 43 363 23 072 24 341 25 456 27 245 28 772 22 599 23 751 24 800 26 539 28 025 27 056 28 603 30 094 32 367 34 270
Årsverk helse og omsorg per 10 000 innbygger (årsverk) årsverk 445,4 424,2 462,8 485,2 505,4 369,8 369,2 376,4 387,9 394,1 385,1 379,1 387,7 388,7 424,4 460,8 467,2 478,3 485,7 462,7 460,8 467,2 478,3 485,7 462,7 289,9 292,3 300,0 306,2 313,7 278,7 280,6 288,0 293,5 300,2 348,4 355,4 366,1 379,8 390,0
Netto driftsutgifter til omsorgstjenester i prosent av kommunens samlede netto driftsutgifter (prosent) prosent 34,9 37,1 39,0 41,6 40,8 32,9 33,4 33,1 34,1 34,9 32,6 33,2 32,9 33,1 33,5 34,5 34,3 34,2 34,7 35,1 34,5 34,3 34,2 34,7 35,1 30,9 31,4 31,1 31,9 32,4 30,0 30,3 30,0 30,8 31,3 33,9 34,7 34,7 36,3 36,8
Andel brukerrettede årsverk i omsorgstjenesten m/ helseutdanning (prosent) prosent 79,6 81,5 83,1 79,4 82,8 78,3 79,2 79,1 78,4 79,0 77,2 77,9 77,9 78,0 76,3 75,8 76,6 75,5 74,9 79,7 75,8 76,6 75,5 74,9 79,7 76,9 77,5 77,6 77,5 77,7 76,4 77,0 77,2 77,1 77,5 76,5 77,5 77,6 75,8 76,6
Årsverk per bruker av omsorgstjenester (årsverk) årsverk 0,70 0,52 0,54 0,52 0,55 0,51 0,50 0,51 0,52 0,54 0,54 0,52 0,53 0,53 0,56 0,57 0,59 0,59 0,60 0,52 0,57 0,59 0,59 0,60 0,52 0,54 0,54 0,55 0,56 0,58 0,54 0,54 0,55 0,56 0,58 0,54 0,55 0,55 0,57 ..
Andel innbyggere 80 år og over som bruker hjemmetjenester (prosent) prosent 35,7 37,8 40,2 32,2 37,3 38,0 38,0 37,0 36,2 35,0 38,7 38,6 38,5 38,2 38,3 36,8 35,9 35,9 36,0 37,1 36,8 35,9 35,9 36,0 37,1 33,3 32,9 32,4 31,6 30,3 33,0 32,5 32,0 31,2 30,0 32,6 33,1 33,1 31,9 ..
Andel brukere av hjemmetjenester 0-66 år (prosent) prosent 19,4 33,0 31,0 36,1 27,9 41,2 42,1 43,1 27,3 42,4 39,0 39,1 39,7 24,3 39,9 35,6 35,9 35,8 20,6 41,4 35,6 35,9 35,8 20,6 41,4 46,1 46,5 47,0 47,5 47,9 45,8 46,3 46,8 47,4 47,8 43,0 42,8 43,9 45,5 ..
Andel innbyggere 80 år og over som er beboere på sykehjem (prosent) prosent 15,2 13,5 14,3 16,9 13,6 13,7 14,6 13,4 12,7 12,6 15,5 14,8 14,4 13,8 13,5 17,9 18,4 17,3 16,1 13,6 17,9 18,4 17,3 16,1 13,6 13,2 13,0 12,6 12,1 11,9 13,6 13,3 12,9 12,4 12,1 13,3 13,3 12,9 12,6 12,3
Andel brukertilpassede enerom m/ eget bad/wc (prosent)1 prosent 57,9 57,9 57,9 57,9 57,9 89,6 91,4 91,2 91,3 92,1 87,5 86,9 90,3 91,0 90,2 89,3 90,3 91,3 94,5 93,5 89,3 90,3 91,3 94,5 93,5 86,9 87,7 89,2 89,7 91,0 83,7 84,2 86,6 87,8 89,3 89,0 90,7 91,1 91,0 92,3
Utgifter per oppholdsdøgn i institusjon (kr) kr 2 504 2 497 3 703 3 391 4 128 3 019 3 178 3 330 3 581 3 852 3 261 3 431 3 557 3 768 4 062 3 005 3 128 3 245 3 644 4 086 3 005 3 128 3 245 3 644 4 086 3 119 3 295 3 439 3 710 3 842 3 097 3 251 3 381 3 642 3 794 3 074 3 256 3 403 3 654 3 779
Andel private institusjonsplasser (prosent) prosent 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,4 1,0 1,1 1,0 1,1 4,8 4,8 4,7 4,7 0,9 0,0 0,2 0,2 0,2 0,0 0,0 0,2 0,2 0,2 0,0 6,5 6,0 5,9 5,4 5,5 11,6 11,2 10,7 10,2 9,6 0,0 0,4 0,7 0,2 0,1
Legetimer per uke per beboer i sykehjem (timer) timer 0,54 0,56 1,78 1,47 0,63 0,41 0,39 0,46 0,50 0,50 0,49 0,50 0,47 0,51 0,52 0,38 0,39 0,39 0,45 0,49 0,38 0,39 0,39 0,45 0,49 0,54 0,56 0,55 0,57 0,56 0,53 0,55 0,55 0,56 0,55 0,45 0,46 0,48 0,48 0,44
Andel innbyggere 67-79 år med dagaktivitetstilbud (prosent) prosent 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,73 0,79 0,00 0,00 0,00 0,82 0,74 0,00 0,00 0,00 0,38 0,78 0,00 0,00 0,00 0,38 0,78 0,64 0,64 0,65 0,67 0,69 0,65 0,66 0,67 0,68 0,70 0,69 0,68 0,69 0,75 0,77
Netto driftsutgifter til kommunehelsetjenesten i prosent av kommunens samlede netto driftsutgifter (prosent) prosent 4,6 4,6 4,6 4,8 5,4 5,3 5,6 5,4 5,5 5,7 5,9 6,2 6,2 6,4 6,8 5,8 6,1 6,1 6,2 6,0 5,8 6,1 6,1 6,2 6,0 4,6 4,7 4,6 4,8 5,0 4,4 4,6 4,5 4,7 4,8 4,6 4,8 4,7 5,0 4,9
Avtalte legeårsverk per 10 000 innbyggere (årsverk) årsverk 18,8 19,0 24,9 24,7 19,4 12,9 12,8 13,2 13,5 14,0 13,8 14,3 15,3 15,8 17,0 16,2 16,5 16,5 16,8 16,9 16,2 16,5 16,5 16,8 16,9 10,5 10,7 11,1 11,3 11,5 10,5 10,6 11,0 11,2 11,4 11,0 11,2 11,8 12,2 12,3
Avtalte fysioterapeutårsverk per 10 000 innbyggere (årsverk) årsverk 17,0 17,1 10,8 12,7 18,8 10,5 10,6 10,7 11,5 11,2 10,2 10,5 11,1 10,9 11,4 11,1 11,5 11,6 12,7 12,3 11,1 11,5 11,6 12,7 12,3 9,1 9,2 9,5 9,6 9,7 9,0 9,1 9,4 9,5 9,5 10,4 10,6 10,7 10,7 11,2
Avtalte årsverk i helsestasjons- og skolehelsetjenesten per 10 000 innbyggere 0-20 år (årsverk) årsverk 29,1 31,8 32,2 33,9 35,1 41,9 44,6 46,0 50,0 50,4 48,7 55,8 55,8 62,8 63,3 41,9 40,8 40,1 45,7 52,6 41,9 40,8 40,1 45,7 52,6 33,7 36,6 38,9 42,1 44,1 33,6 36,6 39,0 42,5 44,5 38,4 42,3 45,4 47,8 48,4
Andel nyfødte med hjemmebesøk innen to uker etter hjemkomst (prosent) prosent 70,0 60,0 77,8 66,7 50,0 101,1 97,3 92,4 94,0 92,7 95,9 90,6 92,7 91,4 91,0 92,3 94,5 95,3 90,3 92,6 92,3 94,5 95,3 90,3 92,6 88,6 91,8 90,6 90,6 93,4 83,3 87,7 88,6 88,4 90,0 75,9 80,2 71,9 81,0 80,1
1Fram til og med 2016 beregnet en indikatoren som andel PLASSER i enerom. Etter det gjelder alle år bare andel enerom.

Kontakt