KOSTRA nøkkeltall

Folldal - 0439 (Hedmark)

Brann og ulykkesvern

Oppdatert 15.06.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Brann og ulykkesvern

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Folldal Kostragruppe 02 Kostragruppe 03 Kostragruppe 05 Kostragruppe 05 Landet uten Oslo Landet Hedmark Hedmark
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Brutto driftsutgifter til funksjon 338 og 339 pr. innbygger, konsern (1000 kr) 1000 kr 2 605 2 856 3 143 2 511 2 405 1 215 1 354 1 446 1 605 1 773 1 460 1 605 1 660 1 834 1 887 1 621 1 922 1 881 2 141 2 117 1 621 1 922 1 881 2 141 2 117 1 042 1 119 1 153 1 242 1 292 1 002 1 069 1 106 1 180 1 228 1 180 1 249 1 308 1 308 1 253 1 180 1 249 1 308 1 308 1 253
Brutto driftsutgifter til funksjon 339 pr. innbygger, konsern (1000 kr) 1000 kr 2 221 2 450 2 752 1 978 1 921 979 1 104 1 179 1 247 1 349 1 162 1 281 1 334 1 459 1 519 1 340 1 609 1 544 1 747 1 676 1 340 1 609 1 544 1 747 1 676 831 897 929 993 1 036 804 861 897 950 990 833 958 1 014 986 913 833 958 1 014 986 913
Brutto driftsutgifter funksjon 338 per innbygger, konsern (1000 kr) 1000 kr 384 406 391 533 483 236 250 266 358 424 298 325 326 374 368 281 313 337 394 441 281 313 337 394 441 211 222 224 248 255 198 207 209 230 238 347 291 293 322 340 347 291 293 322 340
Netto driftsutgifter til funksjon 338 og 339 pr. innbygger, konsern (kr) kr 1 214 1 334 1 448 1 460 1 520 863 962 1 020 1 165 1 219 1 074 1 192 1 195 1 315 1 376 1 222 1 497 1 426 1 614 1 556 1 222 1 497 1 426 1 614 1 556 762 807 822 889 918 740 778 794 849 880 734 777 801 889 871 734 777 801 889 871
Netto driftsutgifter til funksjon 338 pr. innbygger, konsern (kr) kr 45 60 26 124 44 5 15 20 68 42 69 80 55 70 31 58 66 57 87 54 58 66 57 87 54 60 60 57 71 65 60 59 56 69 65 144 85 70 90 104 144 85 70 90 104
Netto driftsutgifter til funksjon 339 pr. innbygger, konsern (kr) kr 1 169 1 274 1 422 1 335 1 476 858 946 1 000 1 096 1 177 1 005 1 113 1 141 1 244 1 345 1 164 1 431 1 370 1 527 1 502 1 164 1 431 1 370 1 527 1 502 702 747 765 818 853 680 718 738 780 815 590 692 730 799 768 590 692 730 799 768
Årsverk i brann- og ulykkesvern per 1000 innbyggere (årsverk) årsverk 0,77 0,77 0,77 0,82 0,75 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 0,71 0,71 0,71 0,71 0,72 0,70 0,69 0,70 0,70 0,71 0,66 0,65 0,66 0,67 0,66 0,66 0,65 0,66 0,67 0,66
Årsverk til forebygging, funksjon 338, per 1000 innbyggere (årsverk) årsverk 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,23 0,23 0,24 0,23 0,24 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34
Årsverk til beredskap, funksjon 339, per 1000 innbyggere (årsverk) årsverk 0,40 0,40 0,40 0,45 0,38 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 0,46 0,46 0,46 0,46 0,47 0,47 0,46 0,46 0,47 0,47 0,32 0,31 0,32 0,33 0,32 0,32 0,31 0,32 0,33 0,32
Antall bygningsbranner (antall) antall 0 1 1 0 0 126 154 131 183 159 67 125 116 106 102 20 37 48 55 47 20 37 48 55 47 2 382 2 567 2 711 2 939 2 798 2 656 3 009 3 079 3 318 3 160 141 129 113 155 159 141 129 113 155 159
Antall A-objekt med tilsyn i løpet av året (antall) antall 6 3 4 4 0 919 760 567 511 584 579 469 417 378 403 348 321 281 244 174 348 321 281 244 174 15 160 11 091 9 745 9 041 8 137 15 710 11 641 11 145 9 312 8 183 696 520 415 288 220 696 520 415 288 220

Kontakt