4397_0439
4397_0439
kostra
2019-04-20T05:00:00.000Z
no
tjenesteområde Brann og ulykkesvern Folldal, faktaark Brann og ulykkesvern Folldal

KOSTRA nøkkeltall

Folldal - 0439 (Hedmark)

Brann og ulykkesvern

Publisert 15.03.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Brann og ulykkesvern

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Folldal Kostragruppe 02 Kostragruppe 03 Landet uten Oslo Landet Hedmark
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Brutto driftsutgifter til funksjon 338 og 339 pr. innbygger, konsern (1000 kr) 1000 kr 2 605 2 856 3 143 2 511 1 215 1 354 1 446 1 587 1 460 1 605 1 660 1 787 1 042 1 119 1 153 1 227 1 002 1 069 1 106 1 167 1 180 1 249 1 308 1 308
Brutto driftsutgifter til funksjon 339 pr. innbygger, konsern (1000 kr) 1000 kr 2 221 2 450 2 752 1 978 979 1 104 1 179 1 228 1 162 1 281 1 334 1 422 831 897 929 978 804 861 897 937 833 958 1 014 986
Brutto driftsutgifter funksjon 338 per innbygger, konsern (1000 kr) 1000 kr 384 406 391 533 236 250 266 359 298 325 326 365 211 222 224 249 198 207 209 231 347 291 293 322
Netto driftsutgifter til funksjon 338 og 339 pr. innbygger, konsern (kr) kr 1 214 1 334 1 448 1 460 863 962 1 020 1 158 1 074 1 192 1 195 1 319 762 807 822 887 740 778 794 847 734 777 801 889
Netto driftsutgifter til funksjon 338 pr. innbygger, konsern (kr) kr 45 60 26 124 5 15 20 70 69 80 55 79 60 60 57 74 60 59 56 72 144 85 70 90
Netto driftsutgifter til funksjon 339 pr. innbygger, konsern (kr) kr 1 169 1 274 1 422 1 335 858 946 1 000 1 088 1 005 1 113 1 141 1 239 702 747 765 814 680 718 738 776 590 692 730 799
Årsverk i brann- og ulykkesvern per 1000 innbyggere (årsverk) årsverk 0,77 0,77 0,77 0,82 .. .. .. .. .. .. .. .. 0,71 0,71 0,71 0,71 0,70 0,69 0,70 0,70 0,66 0,65 0,66 0,67
Årsverk til forebygging, funksjon 338, per 1000 innbyggere (årsverk) årsverk 0,37 0,37 0,37 0,37 .. .. .. .. .. .. .. .. 0,25 0,25 0,25 0,25 0,23 0,23 0,24 0,23 0,34 0,34 0,34 0,34
Årsverk til beredskap, funksjon 339, per 1000 innbyggere (årsverk) årsverk 0,40 0,40 0,40 0,45 .. .. .. .. .. .. .. .. 0,46 0,46 0,46 0,46 0,47 0,46 0,46 0,47 0,32 0,31 0,32 0,33
Antall bygningsbranner (antall) antall 0 1 1 0 126 154 131 180 67 125 116 106 2 382 2 567 2 711 2 924 2 656 3 009 3 079 3 303 141 129 113 154
Antall A-objekt med tilsyn i løpet av året (antall) antall 6 3 4 4 919 760 567 436 579 469 417 334 15 160 11 091 9 745 7 430 15 710 11 641 11 145 7 701 696 520 415 288

Kontakt