KOSTRA nøkkeltall

Folldal - 0439 (Hedmark)

Bolig

Oppdatert 15.06.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Bolig

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Folldal Kostragruppe 02 Kostragruppe 03 Kostragruppe 05 Kostragruppe 05 Landet uten Oslo Landet Hedmark Hedmark
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Totalt antall kommunalt disponerte boliger (antall) antall 74 70 76 73 73 4 954 5 020 5 253 5 223 5 088 3 350 3 505 3 660 3 581 3 526 1 660 1 744 1 847 1 854 1 835 1 660 1 744 1 847 1 854 1 835 94 337 96 397 98 092 97 142 96 435 107 088 109 006 110 994 110 171 109 495 4 832 4 915 4 962 5 021 4 985 4 832 4 915 4 962 5 021 4 985
Kommunalt disponerte boliger per 1000 innbyggere (antall) antall 46 44 48 46 47 25 25 27 27 26 28 29 30 30 33 31 33 35 36 35 31 33 35 36 35 21 21 21 21 21 21 21 21 21 20 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
Andel kommunale boliger som er tilgjengelige for rullestolbrukere (prosent) prosent 80 81 83 71 71 64 60 62 62 65 62 57 55 54 55 57 58 56 56 58 57 58 56 56 58 52 52 52 53 54 48 48 48 48 49 52 57 56 55 56 52 57 56 55 56
Brutto investeringsutgifter til boligformål per innbygger i kroner (kr) kr 840 7 932 4 526 1 058 210 1 306 1 484 1 559 1 157 2 119 1 805 1 412 1 472 941 1 101 2 019 3 109 3 584 3 596 2 180 2 019 3 109 3 584 3 596 2 180 1 303 1 527 1 426 1 526 1 621 1 466 1 648 1 473 1 509 1 495 1 417 1 340 1 474 1 219 1 684 1 417 1 340 1 474 1 219 1 684
Lønnsutgifter per eid kommunal bolig (kr) kr 1 392 2 164 1 427 521 82 7 653 7 424 7 539 7 367 8 694 8 640 8 998 8 857 8 846 10 655 11 686 12 483 13 028 11 808 11 339 11 686 12 483 13 028 11 808 11 339 7 831 9 138 9 216 9 560 9 579 8 369 9 673 9 865 10 293 10 413 8 645 14 854 16 718 19 248 8 549 8 645 14 854 16 718 19 248 8 549
Andel nye søkere som har fått avslag på kommunal bolig (prosent) prosent 45 42 0 36 0 29 26 26 25 27 26 33 19 19 16 22 24 23 17 25 22 24 23 17 25 30 30 29 29 27 33 34 33 32 31 26 26 14 27 33 26 26 14 27 33
Husstander i midlertidige botilbud i mindre enn 3 måneder (antall) antall 0 1 1 2 0 28 30 22 25 49 22 9 9 11 11 11 12 7 3 6 11 12 7 3 6 2 903 2 638 2 449 2 661 2 606 3 710 3 477 3 323 3 473 3 574 92 82 66 45 82 92 82 66 45 82
Antall boliger godkjent av kommunen for finansiering med startlån, per 1000 innbyggere (antall) antall : : : : : 1,8 1,3 1,3 1,4 1,6 2,3 1,2 1,7 1,5 2,6 2,1 1,4 1,9 1,7 2,8 2,1 1,4 1,9 1,7 2,8 1,5 1,3 1,4 1,4 1,4 1,4 1,2 1,3 1,3 1,3 2,0 1,9 1,9 2,1 1,8 2,0 1,9 1,9 2,1 1,8
Antall husstander tilkjent statlig bostøtte fra Husbanken per 1000 innbyggere (antall) antall 5,7 8,2 3,2 7,6 : 15,1 14,7 11,4 9,8 11,0 16,0 14,8 12,3 10,7 12,8 13,7 14,1 10,2 8,7 13,3 13,7 14,1 10,2 8,7 13,3 19,2 18,9 16,2 14,6 13,4 20,3 20,0 17,3 15,7 14,5 23,4 21,9 17,8 15,9 14,7 23,4 21,9 17,8 15,9 14,7

Kontakt