4396_0439
4396_0439
kostra
2019-09-16T01:00:00.000Z
no
tjenesteområde Bolig Folldal, faktaark Bolig Folldal

KOSTRA nøkkeltall

Folldal - 0439 (Hedmark)

Bolig

Publisert 17.06.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Bolig

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Folldal Kostragruppe 02 Kostragruppe 03 Kostragruppe 05 Landet uten Oslo Landet Hedmark
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Totalt antall kommunalt disponerte boliger (antall) antall 74 70 76 73 4 954 5 020 5 253 5 223 3 350 3 505 3 660 3 581 1 660 1 744 1 847 1 854 94 337 96 397 98 092 97 142 107 088 109 006 110 994 110 171 4 832 4 915 4 962 5 021
Kommunalt disponerte boliger per 1000 innbyggere (antall) antall 46 44 48 46 25 25 27 27 28 29 30 30 31 33 35 36 21 21 21 21 21 21 21 21 25 25 25 25
Andel kommunale boliger som er tilgjengelige for rullestolbrukere (prosent) prosent 80 81 83 71 64 60 62 62 62 57 55 54 57 58 56 56 52 52 52 53 48 48 48 48 52 57 56 55
Brutto investeringsutgifter til boligformål per innbygger i kroner (kr) kr 840 7 932 4 526 1 058 1 306 1 484 1 559 1 157 1 805 1 412 1 472 941 2 019 3 109 3 584 3 596 1 303 1 527 1 426 1 526 1 466 1 648 1 473 1 509 1 417 1 340 1 474 1 219
Lønnsutgifter per eid kommunal bolig (kr) kr 1 392 2 164 1 427 521 7 653 7 424 7 539 7 367 8 640 8 998 8 857 8 846 11 686 12 483 13 028 11 808 7 831 9 138 9 216 9 560 8 369 9 673 9 865 10 293 8 645 14 854 16 718 19 248
Andel nye søkere som har fått avslag på kommunal bolig (prosent) prosent 45 42 0 36 29 26 26 25 26 33 19 19 22 24 23 17 30 30 29 29 33 34 33 32 26 26 14 27
Husstander i midlertidige botilbud i mindre enn 3 måneder (antall) antall 0 1 1 2 28 30 22 25 22 9 9 11 11 12 7 3 2 903 2 638 2 449 2 661 3 710 3 477 3 323 3 473 92 82 66 45
Antall boliger godkjent av kommunen for finansiering med startlån, per 1000 innbyggere (antall) antall : : : : 1,8 1,3 1,3 1,4 2,3 1,2 1,7 1,5 2,1 1,4 1,9 1,7 1,5 1,3 1,4 1,4 1,4 1,2 1,3 1,3 2,0 1,9 1,9 2,1
Antall husstander tilkjent statlig bostøtte fra Husbanken per 1000 innbyggere (antall) antall 5,7 8,2 3,2 7,6 15,1 14,7 11,4 9,8 16,0 14,8 12,3 10,7 13,7 14,1 10,2 8,7 19,2 18,9 16,2 14,6 20,3 20,0 17,3 15,7 23,4 21,9 17,8 15,9

Kontakt