4394_0439
4394_0439
kostra
2019-04-24T20:31:00.000Z
no
tjenesteområde Barnevern Folldal, faktaark Barnevern Folldal

KOSTRA nøkkeltall

Folldal - 0439 (Hedmark)

Barnevern

Publisert 15.03.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Barnevern

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Folldal Kostragruppe 02 Kostragruppe 03 Landet uten Oslo Landet Hedmark
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Netto driftsutgifter til barnevernstenesta per innbyggar 0-22 år (kr) kr 4 507 684 5 464 3 747 7 292 7 748 8 693 8 896 7 757 8 571 9 025 9 665 6 415 6 854 7 978 8 326 6 451 6 879 7 972 8 392 7 699 8 155 8 505 9 091
Barn med melding ift. innbyggarar 0-17 år (prosent) prosent 2,9 2,1 2,9 5,8 4,4 4,8 5,0 4,4 4,5 4,9 5,4 5,3 4,3 4,6 4,6 4,5 4,3 4,6 4,7 4,5 5,2 5,2 5,6 5,1
Prosentdelen barn med undersøking ift. innbyggarar 0-17 år (prosent) prosent 2,3 1,4 1,5 5,4 4,8 5,0 5,2 4,7 4,9 5,0 5,8 5,9 4,4 4,7 4,9 4,8 4,5 4,8 4,9 4,9 5,2 5,3 5,7 5,4
Barn med barnevernstiltak ift. innbyggarar 0-22 år (prosent) prosent 2,5 1,8 1,6 3,0 4,4 4,5 4,4 4,5 4,6 4,5 4,8 5,0 3,7 3,8 3,9 3,9 3,7 3,8 3,8 3,8 4,3 4,3 4,4 4,2
Brutto driftsutgifter (funksjon 244) per barn med undersøking eller tiltak (kr) kr 0 0 109 625 55 611 49 483 53 271 53 649 58 685 52 761 53 128 54 367 58 602 43 172 44 795 46 496 49 940 44 612 46 002 47 588 51 186 41 285 44 612 47 005 53 936
Brutto driftsutgifter per barn som ikkje er plassert av barnevernet (funksjon 251) (kr) kr 0 72 000 17 667 8 500 31 842 33 890 38 027 33 346 42 501 46 682 45 994 52 059 33 347 34 874 37 963 39 560 33 639 34 898 37 956 39 596 48 548 48 480 68 886 52 839
Brutto driftsutgifter per barn som er plassert av barnevernet (funksjon 252) (kr) kr 364 200 -8 000 365 667 108 333 350 736 367 208 417 632 428 840 370 339 415 518 406 679 452 172 376 779 392 767 429 998 442 356 373 089 390 110 427 473 439 854 414 043 421 365 390 196 441 190
Barn med undersøking eller tiltak per årsverk (funksjon 244) (antall) antall 8,8 6,7 5,3 : 19,5 19,2 19,2 19,4 19,2 18,5 19,4 19,9 20,0 19,9 19,9 19,1 19,7 19,8 19,6 18,9 21,0 19,1 20,5 20,1
Undersøkingar med handsamingstid innan 3 månader (prosent) prosent 100 : : 81 76 83 85 87 76 80 77 82 82 85 86 87 83 86 87 88 81 82 87 88

Kontakt