KOSTRA nøkkeltall

Folldal - 0439 (Hedmark)

Barnevern

Oppdatert 15.06.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Barnevern

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Folldal Kostragruppe 02 Kostragruppe 03 Kostragruppe 05 Kostragruppe 05 Landet uten Oslo Landet Hedmark Hedmark
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Netto driftsutgifter til barnevernstenesta per innbyggar 0-22 år (kr) kr 4 507 684 5 464 3 747 7 203 7 292 7 748 8 693 8 918 9 396 7 757 8 571 9 025 9 633 11 088 6 395 6 725 6 621 6 926 8 728 6 395 6 725 6 621 6 926 8 728 6 415 6 854 7 978 8 318 8 393 6 451 6 879 7 972 8 384 8 372 7 699 8 155 8 505 9 091 8 961 7 699 8 155 8 505 9 091 8 961
Barn med melding ift. innbyggarar 0-17 år (prosent) prosent 2,9 2,1 2,9 5,8 4,2 4,4 4,8 5,0 4,4 4,1 4,5 4,9 5,4 5,3 5,5 4,3 4,7 4,6 4,5 4,7 4,3 4,7 4,6 4,5 4,7 4,3 4,6 4,6 4,5 4,6 4,3 4,6 4,7 4,5 4,6 5,2 5,2 5,6 5,1 5,5 5,2 5,2 5,6 5,1 5,5
Prosentdelen barn med undersøking ift. innbyggarar 0-17 år (prosent) prosent 2,3 1,4 1,5 5,4 2,7 4,8 5,0 5,2 4,7 4,3 4,9 5,0 5,8 5,9 6,0 4,8 4,7 4,7 4,9 5,0 4,8 4,7 4,7 4,9 5,0 4,4 4,7 4,9 4,8 4,8 4,5 4,8 4,9 4,9 4,8 5,2 5,3 5,7 5,4 5,5 5,2 5,3 5,7 5,4 5,5
Barn med barnevernstiltak ift. innbyggarar 0-22 år (prosent) prosent 2,5 1,8 1,6 3,0 2,5 4,4 4,5 4,4 4,5 4,4 4,6 4,5 4,8 5,0 5,1 4,6 4,4 4,5 4,5 4,6 4,6 4,4 4,5 4,5 4,6 3,7 3,8 3,9 3,9 3,8 3,7 3,8 3,8 3,8 3,8 4,3 4,3 4,4 4,2 4,2 4,3 4,3 4,4 4,2 4,2
Brutto driftsutgifter (funksjon 244) per barn med undersøking eller tiltak (kr) kr 0 0 109 625 55 611 66 600 49 483 53 271 53 649 58 511 68 516 52 761 53 128 54 367 59 265 58 550 44 413 49 193 48 096 56 078 87 435 44 413 49 193 48 096 56 078 87 435 43 172 44 795 46 496 49 927 54 769 44 612 46 002 47 588 51 176 56 096 41 285 44 612 47 005 53 936 56 316 41 285 44 612 47 005 53 936 56 316
Brutto driftsutgifter per barn som ikkje er plassert av barnevernet (funksjon 251) (kr) kr 0 72 000 17 667 8 500 443 000 31 842 33 890 38 027 33 018 46 862 42 501 46 682 45 994 51 179 44 022 26 214 27 147 33 679 21 081 36 176 26 214 27 147 33 679 21 081 36 176 33 347 34 874 37 963 39 258 41 690 33 639 34 898 37 956 39 325 42 003 48 548 48 480 68 886 52 723 50 599 48 548 48 480 68 886 52 723 50 599
Brutto driftsutgifter per barn som er plassert av barnevernet (funksjon 252) (kr) kr 364 200 -8 000 365 667 108 333 101 143 350 736 367 208 417 632 430 280 415 126 370 339 415 518 406 679 449 070 413 479 279 518 329 736 349 162 421 449 436 130 279 518 329 736 349 162 421 449 436 130 376 779 392 767 429 998 443 890 444 076 373 089 390 110 427 473 441 638 440 588 414 043 421 365 390 196 443 036 430 127 414 043 421 365 390 196 443 036 430 127
Barn med undersøking eller tiltak per årsverk (funksjon 244) (antall) antall 8,8 6,7 5,3 : 21,4 19,5 19,2 19,2 17,6 16,4 19,2 18,5 19,4 18,9 18,2 16,3 14,9 15,8 16,6 16,9 16,3 14,9 15,8 16,6 16,9 20,0 19,9 19,9 18,9 18,6 19,7 19,8 19,6 18,7 18,3 21,0 19,1 20,5 20,1 18,9 21,0 19,1 20,5 20,1 18,9
Undersøkingar med handsamingstid innan 3 månader (prosent) prosent 100 : : 81 100 76 83 85 87 86 76 80 77 82 83 73 85 86 85 85 73 85 86 85 85 82 85 86 87 88 83 86 87 88 89 81 82 87 88 92 81 82 87 88 92

Kontakt