KOSTRA nøkkeltall

Folldal - 0439 (Hedmark)

Barnehager

Oppdatert 15.06.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Barnehager

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Folldal Kostragruppe 02 Kostragruppe 03 Kostragruppe 05 Kostragruppe 05 Landet uten Oslo Landet Hedmark Hedmark
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Andel barn 1-2 år i barnehage, i forhold til innbyggere 1-2 år (prosent) prosent 83,3 100,0 95,0 90,5 85,7 78,9 79,5 80,1 81,1 80,8 78,0 79,0 81,4 82,2 84,7 76,9 79,1 78,2 78,9 78,0 76,9 79,1 78,2 78,9 78,0 81,4 82,6 83,0 83,9 84,6 80,6 82,0 82,5 83,4 84,3 84,6 84,4 83,3 84,3 84,7 84,6 84,4 83,3 84,3 84,7
Andel barn 1-5 år i barnehage, i forhold til innbyggere 1-5 år (prosent) prosent 91,9 97,2 97,1 96,7 98,1 90,2 90,6 90,5 90,6 90,6 89,8 89,8 90,6 91,4 92,6 88,9 89,1 89,3 89,8 89,5 88,9 89,1 89,3 89,8 89,5 91,0 91,5 91,8 92,1 92,4 90,4 91,0 91,3 91,7 92,1 92,5 92,9 92,4 92,3 92,3 92,5 92,9 92,4 92,3 92,3
Andel barn 3-5 år i barnehage, i forhold til innbyggere 3-5 år (prosent) prosent 96,0 96,0 97,9 100,0 106,5 97,1 97,4 96,9 96,4 96,5 97,2 96,9 96,8 97,2 97,2 95,9 95,1 96,2 96,4 96,3 95,9 95,1 96,2 96,4 96,3 97,0 97,2 97,3 97,3 97,3 96,6 96,8 97,0 97,1 97,0 97,2 98,0 98,1 97,4 97,2 97,2 98,0 98,1 97,4 97,2
Andel barn i kommunale barnehager i forhold til alle barn i barnehage (prosent) prosent 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 74,2 73,9 74,5 74,9 74,3 72,3 72,1 72,2 71,8 77,7 93,0 94,1 94,6 94,8 92,5 93,0 94,1 94,6 94,8 92,5 49,6 49,3 49,1 49,0 49,1 50,7 50,3 50,1 49,9 50,1 57,2 56,6 55,7 55,8 56,2 57,2 56,6 55,7 55,8 56,2
Antall barn korrigert per årsverk til grunnbemanning, alle barnehager (antall)2 antall .. 5,1 4,8 5,2 4,6 .. 5,6 5,5 5,3 5,4 .. 5,4 5,4 5,3 5,0 .. 5,0 4,9 4,9 5,0 .. 5,0 4,9 4,9 5,0 .. 6,0 6,0 5,8 5,7 .. 6,0 6,0 5,9 5,7 .. 5,8 5,8 5,6 5,5 .. 5,8 5,8 5,6 5,5
Andel barnehagelærere i forhold til grunnbemanning (prosent)4 prosent .. 21,3 15,5 26,8 23,4 .. 37,0 38,6 40,0 42,3 .. 37,3 37,4 38,0 38,8 .. 34,2 36,9 39,1 41,9 .. 34,2 36,9 39,1 41,9 .. 38,3 38,9 40,8 41,5 .. 37,5 38,2 39,8 40,7 .. 38,9 39,3 42,7 44,2 .. 38,9 39,3 42,7 44,2
Andel barn i kommunale barnehager som får spesialpedagogisk hjelp (prosent)1 prosent : : : : : 3,1 3,4 3,4 3,6 3,5 3,4 3,2 2,7 2,9 3,4 3,7 3,4 3,3 3,1 3,7 3,7 3,4 3,3 3,1 3,7 3,4 3,5 3,6 3,7 3,9 3,3 3,5 3,6 3,7 3,9 2,7 3,1 3,3 2,7 2,7 2,7 3,1 3,3 2,7 2,7
Korrigerte brutto driftsutgifter til barnehager (f201, f211, f221) per korrigerte oppholdstimer i kommunale barnehager (kr)3 kr 75,0 71,7 69,0 74,0 83,5 63,4 67,9 70,6 76,7 81,3 67,0 69,0 69,7 75,6 85,8 70,4 73,2 75,7 81,8 86,6 70,4 73,2 75,7 81,8 86,6 63,7 66,5 69,1 74,1 78,8 64,5 67,6 70,4 75,1 79,5 64,1 66,0 69,5 73,9 77,7 64,1 66,0 69,5 73,9 77,7
Andel minoritetsspråklige barn i barnehage i forhold til innvandrerbarn 1-5 år (prosent) prosent 54,5 92,3 92,9 100,0 85,7 82,5 81,3 81,7 80,4 81,2 79,5 79,6 83,0 83,3 84,0 76,7 81,4 89,2 90,2 81,5 76,7 81,4 89,2 90,2 81,5 77,3 78,5 80,0 81,9 83,0 77,6 79,3 80,3 82,8 83,9 75,8 81,2 79,4 77,4 78,8 75,8 81,2 79,4 77,4 78,8
Netto driftsutgifter barnehager i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent) prosent 10,4 10,0 8,5 8,3 8,6 11,4 11,6 11,5 11,5 11,3 11,0 11,1 10,9 11,2 11,0 8,4 8,6 8,7 8,8 9,7 8,4 8,6 8,7 8,8 9,7 14,7 14,6 14,4 14,3 14,3 14,8 14,7 14,5 14,4 14,4 12,6 12,4 12,0 12,0 12,1 12,6 12,4 12,0 12,0 12,1
Netto driftsutgifter barnehager, per innbygger 1-5 år (kr) kr 144 932 152 417 149 824 163 328 201 231 127 851 137 758 146 807 157 856 168 443 137 857 142 739 148 655 159 818 182 777 133 659 147 808 156 975 171 197 178 847 133 659 147 808 156 975 171 197 178 847 130 611 137 613 143 919 153 538 163 207 131 862 138 807 145 125 154 317 164 477 135 619 140 892 147 086 157 981 167 199 135 619 140 892 147 086 157 981 167 199
Korrigerte brutto driftsutgifter f201 per korrigerte oppholdstimer i kommunale barnehager (kr)5 kr 58,2 54,8 59,1 63,2 71,1 54,1 57,7 59,8 64,9 68,5 56,7 58,1 59,3 64,6 72,6 61,0 63,5 65,7 71,2 73,8 61,0 63,5 65,7 71,2 73,8 51,3 53,5 55,1 59,1 62,7 52,2 54,2 55,8 59,6 63,1 53,1 54,9 57,5 60,9 64,7 53,1 54,9 57,5 60,9 64,7
1Tittel på indikator endret ved publisering i 2020.
2Teller og nevner er endret ved publiseringen i 2020. Se forklaring i "om tabellen".
3Nevneren er endret ved publisering i 2020. Se forklaring i "om tabellen".
4Årsverk etter utdanning blir hentet inn fra og med 2016. For 2015 er det ikke data.
5Nevneren er endret ved publisering i 2020. Se forklaring i "om tabellen".