4393_0439
4393_0439
kostra
2019-07-22T14:25:00.000Z
no
tjenesteområde Barnehager Folldal, faktaark Barnehager Folldal

KOSTRA nøkkeltall

Folldal - 0439 (Hedmark)

Barnehager

Publisert 17.06.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Barnehager

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Folldal Kostragruppe 02 Kostragruppe 03 Kostragruppe 05 Landet uten Oslo Landet Hedmark
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Andel barn 1-2 år i barnehage, i forhold til innbyggere 1-2 år (prosent) prosent 83,3 100,0 95,0 90,5 78,9 79,5 80,1 81,1 78,0 79,0 81,4 82,2 76,9 79,1 78,2 78,9 81,4 82,6 83,0 83,9 80,6 82,0 82,5 83,4 84,6 84,4 83,3 84,3
Andel barn 1-5 år i barnehage, i forhold til innbyggere 1-5 år (prosent) prosent 91,9 97,2 97,1 96,7 90,2 90,6 90,5 90,6 89,8 89,8 90,6 91,4 88,9 89,1 89,3 89,8 91,0 91,5 91,8 92,1 90,4 91,0 91,3 91,7 92,5 92,9 92,4 92,3
Andel barn 3-5 år i barnehage, i forhold til innbyggere 3-5 år (prosent) prosent 96,0 96,0 97,9 100,0 97,1 97,4 96,9 96,4 97,2 96,9 96,8 97,2 95,9 95,1 96,2 96,4 97,0 97,2 97,3 97,3 96,6 96,8 97,0 97,1 97,2 98,0 98,1 97,4
Andel barn i kommunale barnehager i forhold til alle barn i barnehage (prosent) prosent 100,0 100,0 100,0 100,0 74,2 73,9 74,5 74,9 72,3 72,1 72,2 71,8 93,0 94,1 94,6 94,8 49,6 49,3 49,1 49,0 50,7 50,3 50,1 49,9 57,2 56,6 55,7 55,8
Antall barn korrigert for alder per årsverk til basisvirksomhet i barnehage, alle barnehager (antall) antall 6,0 5,6 5,2 5,5 5,8 5,9 5,7 5,5 5,4 5,5 5,5 5,3 5,3 5,3 5,2 5,1 6,1 6,1 6,1 5,9 6,1 6,1 6,1 5,9 5,9 5,9 5,9 5,7
Andel barnehagelærere i forhold til grunnbemanning (prosent)1 prosent .. 21,3 15,5 26,8 .. 37,0 38,6 40,0 .. 37,3 37,4 38,0 .. 34,2 36,9 39,1 .. 38,3 38,9 40,8 .. 37,5 38,2 39,8 .. 38,9 39,3 42,7
Andel barn, eksklusive minoritetsspråklige, som får ekstra ressurser, i forhold til alle barn i kommunale barnehager (prosent) prosent 2,9 5,7 1,5 1,7 3,8 3,9 3,4 3,6 4,2 3,9 2,8 2,9 4,6 4,2 3,3 3,1 4,5 4,5 3,6 3,7 4,4 4,6 3,6 3,7 3,7 4,2 3,3 2,7
Korrigerte brutto driftsutgifter til barnehager (f201, f211, f221) per korrigerte oppholdstimer i kommunale barnehager (kr) kr 67 67 65 69 59 63 65 71 62 64 65 70 65 68 70 76 59 62 64 69 60 63 65 70 59 61 65 69
Andel minoritetsspråklige barn i barnehage i forhold til innvandrerbarn 1-5 år (prosent) prosent 54,5 92,3 92,9 100,0 82,5 81,3 81,7 80,4 79,5 79,6 83,0 83,3 76,7 81,4 89,2 90,2 77,3 78,5 80,0 81,9 77,6 79,3 80,3 82,8 75,8 81,2 79,4 77,4
Netto driftsutgifter barnehager i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent) prosent 10,4 10,0 8,5 8,3 11,4 11,6 11,5 11,5 11,0 11,1 10,9 11,2 8,4 8,6 8,7 8,8 14,7 14,6 14,4 14,3 14,8 14,7 14,5 14,4 12,6 12,4 12,0 12,0
Netto driftsutgifter barnehager, per innbygger 1-5 år (kr) kr 144 932 152 417 149 824 163 328 127 851 137 758 146 807 157 856 137 857 142 739 148 655 159 818 133 659 147 808 156 975 171 197 130 611 137 613 143 919 153 541 131 862 138 807 145 125 154 320 135 619 140 892 147 086 157 981
Korrigerte brutto driftsutgifter f201 per korrigerte oppholdstimer i kommunale barnehager (kr) kr 52 51 56 59 50 53 55 60 53 54 55 60 57 59 61 66 48 50 51 55 48 50 52 55 49 51 53 57
1Årsverk etter utdanning blir hentet inn fra og med 2016. For 2015 er det ikke data.