KOSTRA nøkkeltall

Flora - 1401 (Sogn og Fjordane)

Kultur / Barne- og ungdomstiltak

Publisert 16.03.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Kultur / Barne- og ungdomstiltak

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Flora Kostragruppe 11 Landet uten Oslo Landet Sogn og Fjordane Sogn og Fjordane Sogn og Fjordane
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Netto driftsutgifter til kultursektoren i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent) prosent 3,7 3,6 3,3 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,5 3,9 3,8 3,9 3,9 3,9 4,1 3,8 3,9 4,0 4,0 4,2 3,5 3,3 3,3 3,2 3,5 3,5 3,3 3,3 3,2 3,5 3,5 3,3 3,3 3,2 3,5
Netto driftsutgifter til idrett (f380+f381) i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent) prosent 1,4 1,3 1,3 1,3 1,3 0,9 0,9 0,9 0,9 1,3 1,2 1,3 1,3 1,3 1,4 1,2 1,3 1,3 1,3 1,4 1,0 1,1 1,0 1,0 1,1 1,0 1,1 1,0 1,0 1,1 1,0 1,1 1,0 1,0 1,1
Netto driftsutgifter til barn og unge (f231+f383) i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent) prosent 1,1 1,1 1,0 1,1 1,0 0,9 0,9 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,9 0,9 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8
Netto driftsutgifter til allmenn kultur (f370+f373+f375+f377+f385+f386) (1000 kr) 1000 kr 8 472 9 213 7 853 7 907 8 825 395 017 422 424 456 444 472 513 622 649 4 223 843 4 399 063 4 743 091 5 018 295 5 493 281 4 865 165 5 115 506 5 500 394 5 917 151 6 466 130 110 150 102 132 109 329 108 786 126 126 110 150 102 132 109 329 108 786 126 126 110 150 102 132 109 329 108 786 126 126
Netto driftsutgifter til kultursektoren per innbygger (kr) kr 2 148 2 229 2 140 2 236 2 295 1 895 2 002 2 100 2 222 2 660 1 998 2 097 2 224 2 354 2 541 2 036 2 148 2 297 2 428 2 620 2 142 2 144 2 238 2 264 2 603 2 142 2 144 2 238 2 264 2 603 2 142 2 144 2 238 2 264 2 603
Brutto investeringsutgifter til kultursektoren per innbygger (kr) kr 881 1 615 1 331 673 861 767 1 685 1 172 994 901 865 954 934 1 053 1 269 918 1 046 1 166 1 239 1 573 875 508 676 1 550 2 149 875 508 676 1 550 2 149 875 508 676 1 550 2 149
Besøk i folkebibliotek per innbygger (antall) antall 4,4 4,5 4,4 4,4 4,2 4,0 4,6 4,9 5,2 5,0 4,5 4,7 4,7 4,8 4,6 4,3 4,6 4,6 4,7 4,0 4,2 4,7 4,7 5,1 4,3 4,2 4,7 4,7 5,1 4,3 4,2 4,7 4,7 5,1 4,3
Besøk per kinoforestilling (antall)1 antall 53,4 49,3 48,8 42,3 42,5 30,3 31,8 26,9 27,1 22,4 31,4 33,1 28,2 29,0 25,5 34,3 35,8 31,1 30,7 27,2 33,0 32,1 29,1 29,5 27,9 33,0 32,1 29,1 29,5 27,9 33,0 32,1 29,1 29,5 27,9
Barn 6-15 år i kommunens kulturskole (prosent) prosent 20,2 18,5 17,7 17,0 24,7 19,1 19,0 18,6 19,0 27,0 14,3 14,2 13,8 13,8 19,5 13,9 13,7 13,3 13,2 18,9 20,4 20,4 20,0 19,5 27,7 20,4 20,4 20,0 19,5 27,7 20,4 20,4 20,0 19,5 27,7
Omløpshastighet for bøker (antall) antall 0,5 0,5 0,4 0,4 0,4 0,7 0,6 0,6 0,6 0,6 1,0 0,7 0,7 0,7 0,8 1,0 0,7 0,8 0,8 0,8 0,5 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5 0,4 0,4 0,4 0,5
Brutto driftsutgifter til folkebibliotek (1000 kr) 1000 kr 3 113 3 404 3 273 3 356 3 020 127 320 136 783 135 024 145 728 184 693 1 366 243 1 415 105 1 438 518 1 506 447 1 564 755 1 535 529 1 605 097 1 637 569 1 731 479 1 809 288 54 233 41 355 42 042 44 602 47 698 54 233 41 355 42 042 44 602 47 698 54 233 41 355 42 042 44 602 47 698
1Fra 2008 er besøkstall og tall for forestillinger for Bygdekinoen AS tatt med i tallgrunnlaget. Besøkstall og antall forestillinger er lagt til visningskommunen. Det vises ikke besøk og forestillinger separat for norske filmer for Bygdekinoen. I disse kommunene er visningsted satt lik en kinosal.

Kontakt