4435_1401
4435_1401
kostra
2019-10-14T06:17:00.000Z
no
tjenesteområde Kommunalt avløp Flora, faktaark Kommunalt avløp Flora

KOSTRA nøkkeltall

Flora - 1401 (Sogn og Fjordane)

Kommunalt avløp

Publisert 17.06.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Kommunalt avløp

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Flora Kostragruppe 11 Landet uten Oslo Landet Sogn og Fjordane
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Selvkostgrad (prosent) prosent 100 100 100 84 0 0 0 0 97 99 100 97 97 99 100 97 0 0 0 0
Årsgebyr for avløpstjenesten - ekskl. mva. (gjelder rapporteringsåret+1) (kr) kr 1 993 2 092 2 648 3 313 3 496 3 553 3 641 3 847 3 724 3 774 3 894 4 146 3 721 3 771 3 891 4 143 3 170 3 225 3 281 3 547
Andel fornyet kommunalt spillvannsnett, gjennomsnitt for siste tre år (prosent) prosent 1,08 1,71 1,45 1,31 .. .. .. .. 0,53 0,57 0,56 0,56 0,57 0,61 0,61 0,60 0,33 0,31 0,35 0,34
Andel innbyggere tilknyttet anlegg der rensekrav er oppfylt (prosent) prosent 77,7 80,8 81,0 90,3 .. .. .. .. 45,5 47,3 50,0 51,3 53,9 55,5 57,7 58,7 57,9 53,9 48,3 56,3

Kontakt