KOSTRA nøkkeltall

Flora - 1401 (Sogn og Fjordane)

Klima og energi

Publisert 16.03.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Klima og energi

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Flora Kostragruppe 11 Landet uten Oslo Landet Sogn og Fjordane Sogn og Fjordane Sogn og Fjordane
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Energiutgifter per m2 (fylkes)kommunalt eide bygg (kr) kr 133 119 112 134 149 105 111 114 131 133 102 109 111 126 134 101 109 113 127 132 120 125 126 126 147 120 125 126 126 147 120 125 126 126 147
Energiutgifter som andel av brutto driftsutgifter (prosent) prosent 0,67 0,61 0,60 0,60 0,49 0,73 0,73 0,72 0,78 0,76 0,67 0,68 0,67 0,73 0,71 0,63 0,65 0,65 0,70 0,67 0,80 0,80 0,79 0,80 0,75 0,80 0,80 0,79 0,80 0,75 0,80 0,80 0,79 0,80 0,75
Andel av energikostnader i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning brukt på fornybare energikilder (prosent) prosent 100,0 99,7 100,0 99,9 99,9 97,6 97,9 97,5 97,5 97,4 95,8 95,9 95,6 95,5 96,2 95,5 95,4 95,2 95,1 95,8 99,1 99,1 98,9 97,9 98,3 99,1 99,1 98,9 97,9 98,3 99,1 99,1 98,9 97,9 98,3
Energibruk per m2 eid areal (kWh) kWh 197 206 176 181 207 146 174 163 148 140 147 166 155 154 148 154 168 158 155 145 145 244 169 155 149 145 244 169 155 149 145 244 169 155 149
Andel elektrisitetsforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 100 99 100 100 100 83 84 86 84 80 84 85 84 83 83 82 84 83 82 84 93 96 93 88 86 93 96 93 88 86 93 96 93 88 86
Andel fjernvarmeforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 0 1 0 0 0 11 11 11 13 16 11 11 12 12 13 12 12 13 13 12 6 4 6 11 13 6 4 6 11 13 6 4 6 11 13
Andel oljeforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 0 0 0 0 0 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1
Andel naturgassforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andel bioenergiforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 0 0 0 0 0 4 2 2 3 2 2 2 2 3 2 3 2 2 3 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Andel fornybarforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 100 100 100 100 100 96 96 96 96 96 94 95 95 95 96 94 95 95 95 96 97 99 98 96 97 97 99 98 96 97 97 99 98 96 97
Utslipp av CO2 knyttet til energibruk (g/kWh) g/kWh 0 0 0 0 0 4 4 3 2 3 7 6 5 5 4 6 5 4 4 4 3 1 1 2 2 3 1 1 2 2 3 1 1 2 2

Kontakt