KOSTRA nøkkeltall

Flora - 1401 (Sogn og Fjordane)

Eiendomsforvaltning

Publisert 16.03.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Eiendomsforvaltning

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Flora Kostragruppe 11 Landet uten Oslo Landet Sogn og Fjordane Sogn og Fjordane Sogn og Fjordane
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Netto driftsutgifter til eiendomsforvaltning i prosent av samlede driftsutgifter (prosent) prosent 8,2 8,3 8,1 8,6 8,5 7,8 7,9 7,9 8,2 8,2 8,7 8,9 8,9 9,0 9,0 8,7 8,8 8,9 9,0 9,0 8,4 8,7 8,7 8,9 8,7 8,4 8,7 8,7 8,9 8,7 8,4 8,7 8,7 8,9 8,7
Netto driftsutgifter til forvaltning av eiendom per innbygger (kr) kr 231 297 353 375 420 229 207 285 283 293 242 258 271 278 314 246 259 279 288 326 240 215 242 280 297 240 215 242 280 297 240 215 242 280 297
Areal på formålsbygg per innbygger (m2) m2 4,67 5,04 5,44 4,83 3,65 5,77 5,74 5,84 5,76 5,71 5,08 5,12 5,17 5,12 4,91 4,89 4,94 4,95 4,94 4,76 6,28 6,23 6,51 6,83 5,79 6,28 6,23 6,51 6,83 5,79 6,28 6,23 6,51 6,83 5,79
Utgifter til vedlikehold per kvadratmeter (kr) kr 58 47 54 54 69 60 71 77 79 82 86 94 100 99 102 93 101 109 109 112 123 155 106 94 105 123 155 106 94 105 123 155 106 94 105
Utgifter til driftsaktiviteter per kvadratmeter (kr) kr 794 749 677 809 1 011 470 478 482 528 561 482 515 517 562 600 481 525 540 581 611 484 500 536 550 672 484 500 536 550 672 484 500 536 550 672
Herav utgifter til renhold (kr) kr 115 101 99 124 179 138 146 149 157 166 144 152 157 161 171 143 150 156 159 168 96 97 147 153 198 96 97 147 153 198 96 97 147 153 198
Herav energikostnader per kvadratameter (kr)1 kr 133 119 112 134 149 105 111 114 131 133 102 109 111 126 134 101 109 113 127 132 120 125 126 126 147 120 125 126 126 147 120 125 126 126 147
1Før 2017 har dette tallet blitt beregnet ut i fra samlet areal av de utvalgte (fylkes)kommunale formålsbyggene kommunen eier og leier. Her ser vi kun utgiftene opp mot arealet kommunen eier.

Kontakt