KOSTRA nøkkeltall

Flora - 1401 (Sogn og Fjordane)

Brann og ulykkesvern

Publisert 16.03.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Brann og ulykkesvern

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Flora Kostragruppe 11 Landet uten Oslo Landet Sogn og Fjordane Sogn og Fjordane Sogn og Fjordane
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Brutto driftsutgifter til funksjon 338 og 339 pr. innbygger, konsern (1000 kr) 1000 kr 1 576 1 708 1 734 2 078 2 132 1 156 1 244 1 280 1 404 1 464 1 042 1 119 1 153 1 242 1 262 1 002 1 069 1 106 1 180 1 203 1 300 1 403 1 468 1 616 1 715 1 300 1 403 1 468 1 616 1 715 1 300 1 403 1 468 1 616 1 715
Brutto driftsutgifter til funksjon 339 pr. innbygger, konsern (1000 kr) 1000 kr 1 414 1 565 1 589 1 897 1 956 910 952 968 1 080 1 118 831 897 929 993 1 012 804 861 897 950 969 1 076 1 174 1 248 1 361 1 465 1 076 1 174 1 248 1 361 1 465 1 076 1 174 1 248 1 361 1 465
Brutto driftsutgifter funksjon 338 per innbygger, konsern (1000 kr) 1000 kr 162 143 145 181 176 246 292 311 324 345 211 222 224 248 250 198 207 209 230 233 224 230 221 255 249 224 230 221 255 249 224 230 221 255 249
Netto driftsutgifter til funksjon 338 og 339 pr. innbygger, konsern (kr) kr 951 967 949 1 294 1 346 852 919 934 1 020 1 062 762 807 822 889 917 740 778 794 849 879 924 1 018 1 042 1 176 1 256 924 1 018 1 042 1 176 1 256 924 1 018 1 042 1 176 1 256
Netto driftsutgifter til funksjon 338 pr. innbygger, konsern (kr) kr -54 -89 -98 -70 -24 59 80 90 83 113 60 60 57 71 67 60 59 56 69 67 49 50 34 60 66 49 50 34 60 66 49 50 34 60 66
Netto driftsutgifter til funksjon 339 pr. innbygger, konsern (kr) kr 1 005 1 056 1 047 1 364 1 370 794 838 844 937 949 702 747 765 818 849 680 718 738 780 812 875 968 1 008 1 116 1 190 875 968 1 008 1 116 1 190 875 968 1 008 1 116 1 190
Årsverk i brann- og ulykkesvern per 1000 innbyggere (årsverk) årsverk 0,76 0,75 0,76 0,76 0,77 .. .. .. .. .. 0,71 0,71 0,71 0,71 0,72 0,70 0,69 0,70 0,70 0,71 0,47 0,50 0,51 0,47 0,51 0,47 0,50 0,51 0,47 0,51 0,47 0,50 0,51 0,47 0,51
Årsverk til forebygging, funksjon 338, per 1000 innbyggere (årsverk) årsverk 0,38 0,37 0,38 0,38 0,38 .. .. .. .. .. 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,23 0,23 0,24 0,23 0,24 0,29 0,29 0,31 0,27 0,30 0,29 0,29 0,31 0,27 0,30 0,29 0,29 0,31 0,27 0,30
Årsverk til beredskap, funksjon 339, per 1000 innbyggere (årsverk) årsverk 0,38 0,38 0,38 0,38 0,39 .. .. .. .. .. 0,46 0,46 0,46 0,46 0,47 0,47 0,46 0,46 0,47 0,47 0,18 0,21 0,20 0,20 0,21 0,18 0,21 0,20 0,20 0,21 0,18 0,21 0,20 0,20 0,21
Antall bygningsbranner (antall) antall 0 6 5 6 4 231 273 291 321 335 2 382 2 567 2 711 2 939 2 664 2 656 3 009 3 079 3 318 2 967 36 57 69 59 44 36 57 69 59 44 36 57 69 59 44
Antall A-objekt med tilsyn i løpet av året (antall) antall 42 2 10 62 50 1 762 1 292 1 167 1 127 1 331 15 160 11 091 9 745 9 041 8 137 15 710 11 641 11 145 9 312 8 183 433 290 219 230 216 433 290 219 230 216 433 290 219 230 216

Kontakt