KOSTRA nøkkeltall

Flora - 1401 (Sogn og Fjordane)

Bolig

Publisert 16.03.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Bolig

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Flora Kostragruppe 11 Landet uten Oslo Landet Sogn og Fjordane Sogn og Fjordane Sogn og Fjordane
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Totalt antall kommunalt disponerte boliger (antall) antall 291 321 325 298 314 9 864 10 032 10 449 10 472 .. 94 337 96 397 98 092 97 142 95 871 107 088 109 006 110 994 110 171 108 931 2 651 2 856 3 051 2 979 2 849 2 651 2 856 3 051 2 979 2 849 2 651 2 856 3 051 2 979 2 849
Kommunalt disponerte boliger per 1000 innbyggere (antall) antall 24 27 27 25 27 23 23 24 24 .. 21 21 21 21 21 21 21 21 21 20 24 26 28 27 26 24 26 28 27 26 24 26 28 27 26
Andel kommunale boliger som er tilgjengelige for rullestolbrukere (prosent) prosent 60 41 39 43 51 60 61 60 62 .. 52 52 52 53 54 48 48 48 48 49 54 50 52 53 57 54 50 52 53 57 54 50 52 53 57
Brutto investeringsutgifter til boligformål per innbygger i kroner (kr) kr 713 326 1 235 7 305 1 586 1 353 1 605 1 197 1 663 1 697 1 303 1 527 1 426 1 526 1 553 1 466 1 648 1 473 1 509 1 437 2 771 2 907 2 421 2 338 1 366 2 771 2 907 2 421 2 338 1 366 2 771 2 907 2 421 2 338 1 366
Lønnsutgifter per eid kommunal bolig (kr) kr 1 902 1 563 335 311 1 132 8 483 13 027 13 467 13 778 .. 7 831 9 138 9 216 9 560 9 535 8 369 9 673 9 865 10 293 10 382 5 002 4 946 4 991 5 907 6 508 5 002 4 946 4 991 5 907 6 508 5 002 4 946 4 991 5 907 6 508
Andel nye søkere som har fått avslag på kommunal bolig (prosent) prosent 3 4 0 43 7 28 21 19 15 .. 30 30 29 29 27 33 34 33 32 31 25 18 20 18 20 25 18 20 18 20 25 18 20 18 20
Husstander i midlertidige botilbud i mindre enn 3 måneder (antall) antall 0 0 4 3 3 119 134 157 109 .. 2 903 2 638 2 449 2 661 2 688 3 710 3 477 3 323 3 473 3 656 15 19 23 14 13 15 19 23 14 13 15 19 23 14 13
Antall boliger godkjent av kommunen for finansiering med startlån, per 1000 innbyggere (antall) antall 2,1 1,2 1,3 1,3 0,5 1,8 1,4 1,4 1,5 1,8 1,5 1,3 1,4 1,4 1,4 1,4 1,2 1,3 1,3 1,3 1,1 1,0 1,0 0,9 1,1 1,1 1,0 1,0 0,9 1,1 1,1 1,0 1,0 0,9 1,1
Antall husstander tilkjent statlig bostøtte fra Husbanken per 1000 innbyggere (antall) antall 20,8 21,2 17,2 15,7 11,8 18,9 18,2 15,1 13,2 12,9 19,2 18,9 16,2 14,6 13,4 20,3 20,0 17,3 15,7 14,5 13,1 13,2 10,5 9,9 8,0 13,1 13,2 10,5 9,9 8,0 13,1 13,2 10,5 9,9 8,0

Kontakt