KOSTRA nøkkeltall

Flora - 1401 (Sogn og Fjordane)

Barnevern

Publisert 16.03.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Barnevern

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Flora Kostragruppe 11 Landet uten Oslo Landet Sogn og Fjordane Sogn og Fjordane Sogn og Fjordane
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Netto driftsutgifter til barnevernstenesta per innbyggar 0-22 år (kr) kr 6 771 6 656 7 119 8 133 8 532 6 633 7 004 8 287 8 515 8 770 6 415 6 854 7 978 8 318 8 387 6 451 6 879 7 972 8 384 8 367 5 529 6 109 6 627 7 617 7 830 5 529 6 109 6 627 7 617 7 830 5 529 6 109 6 627 7 617 7 830
Barn med melding ift. innbyggarar 0-17 år (prosent) prosent 4,9 4,3 3,7 4,4 3,1 4,3 4,5 4,6 4,4 4,8 4,3 4,6 4,6 4,5 4,6 4,3 4,6 4,7 4,5 4,6 3,1 3,3 3,5 3,6 3,4 3,1 3,3 3,5 3,6 3,4 3,1 3,3 3,5 3,6 3,4
Prosentdelen barn med undersøking ift. innbyggarar 0-17 år (prosent) prosent 4,8 4,3 3,7 4,3 2,9 4,5 4,7 4,8 4,6 4,9 4,4 4,7 4,9 4,8 4,8 4,5 4,8 4,9 4,9 4,8 3,4 3,5 3,7 3,6 3,6 3,4 3,5 3,7 3,6 3,6 3,4 3,5 3,7 3,6 3,6
Barn med barnevernstiltak ift. innbyggarar 0-22 år (prosent) prosent 3,9 4,0 3,7 4,0 3,8 4,2 4,3 4,4 4,4 4,2 3,7 3,8 3,9 3,9 3,8 3,7 3,8 3,8 3,8 3,8 3,5 3,5 3,6 3,8 3,8 3,5 3,5 3,6 3,8 3,8 3,5 3,5 3,6 3,8 3,8
Brutto driftsutgifter (funksjon 244) per barn med undersøking eller tiltak (kr) kr 32 092 37 721 49 860 53 594 67 343 43 756 44 144 49 062 51 291 56 119 43 172 44 795 46 496 49 927 54 645 44 612 46 002 47 588 51 176 55 987 45 830 49 272 45 681 51 560 58 431 45 830 49 272 45 681 51 560 58 431 45 830 49 272 45 681 51 560 58 431
Brutto driftsutgifter per barn som ikkje er plassert av barnevernet (funksjon 251) (kr) kr 44 611 44 277 40 012 57 375 55 012 29 358 31 526 34 716 38 368 39 790 33 347 34 874 37 963 39 258 41 869 33 639 34 898 37 956 39 325 42 162 30 204 36 335 39 734 46 812 45 068 30 204 36 335 39 734 46 812 45 068 30 204 36 335 39 734 46 812 45 068
Brutto driftsutgifter per barn som er plassert av barnevernet (funksjon 252) (kr) kr 390 063 374 723 370 673 349 961 410 022 371 119 382 371 410 422 416 992 450 559 376 779 392 767 429 998 443 890 442 333 373 089 390 110 427 473 441 638 439 020 394 646 420 918 402 074 447 834 456 656 394 646 420 918 402 074 447 834 456 656 394 646 420 918 402 074 447 834 456 656
Barn med undersøking eller tiltak per årsverk (funksjon 244) (antall) antall 23,9 23,6 18,9 20,8 16,5 21,1 21,2 20,8 18,6 19,1 20,0 19,9 19,9 18,9 19,2 19,7 19,8 19,6 18,7 18,8 18,6 19,7 18,8 18,4 18,3 18,6 19,7 18,8 18,4 18,3 18,6 19,7 18,8 18,4 18,3
Undersøkingar med handsamingstid innan 3 månader (prosent) prosent 95 90 92 91 84 77 82 85 85 87 82 85 86 87 88 83 86 87 88 89 89 88 87 87 89 89 88 87 87 89 89 88 87 87 89

Kontakt