4397_0631
4397_0631
kostra
2019-06-16T01:32:00.000Z
no
tjenesteområde Brann og ulykkesvern Flesberg, faktaark Brann og ulykkesvern Flesberg

KOSTRA nøkkeltall

Flesberg - 0631 (Buskerud)

Brann og ulykkesvern

Publisert 15.03.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Brann og ulykkesvern

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Flesberg Kostragruppe 01 Kostragruppe 02 Landet uten Oslo Landet Buskerud
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Brutto driftsutgifter til funksjon 338 og 339 pr. innbygger, konsern (1000 kr) 1000 kr 1 355 1 611 1 735 2 636 1 046 1 153 1 213 1 381 1 215 1 354 1 446 1 587 1 042 1 119 1 153 1 227 1 002 1 069 1 106 1 167 1 073 1 109 1 152 1 225
Brutto driftsutgifter til funksjon 339 pr. innbygger, konsern (1000 kr) 1000 kr 919 1 107 1 035 1 489 805 953 1 037 1 068 979 1 104 1 179 1 228 831 897 929 978 804 861 897 937 844 862 894 957
Brutto driftsutgifter funksjon 338 per innbygger, konsern (1000 kr) 1000 kr 436 504 701 1 147 241 200 176 313 236 250 266 359 211 222 224 249 198 207 209 231 228 247 258 269
Netto driftsutgifter til funksjon 338 og 339 pr. innbygger, konsern (kr) kr 868 1 098 991 1 389 821 892 928 1 045 863 962 1 020 1 158 762 807 822 887 740 778 794 847 774 780 818 877
Netto driftsutgifter til funksjon 338 pr. innbygger, konsern (kr) kr -6 29 -5 -45 53 -14 -44 59 5 15 20 70 60 60 57 74 60 59 56 72 43 47 59 58
Netto driftsutgifter til funksjon 339 pr. innbygger, konsern (kr) kr 874 1 069 996 1 434 768 905 972 986 858 946 1 000 1 088 702 747 765 814 680 718 738 776 731 734 760 819
Årsverk i brann- og ulykkesvern per 1000 innbyggere (årsverk) årsverk 1,22 1,22 1,93 1,25 .. .. .. .. .. .. .. .. 0,71 0,71 0,71 0,71 0,70 0,69 0,70 0,70 0,91 0,51 0,45 0,50
Årsverk til forebygging, funksjon 338, per 1000 innbyggere (årsverk) årsverk 0,44 0,44 1,52 0,88 .. .. .. .. .. .. .. .. 0,25 0,25 0,25 0,25 0,23 0,23 0,24 0,23 0,32 0,30 0,18 0,18
Årsverk til beredskap, funksjon 339, per 1000 innbyggere (årsverk) årsverk 0,78 0,78 0,41 0,37 .. .. .. .. .. .. .. .. 0,46 0,46 0,46 0,46 0,47 0,46 0,46 0,47 0,59 0,21 0,27 0,32
Antall bygningsbranner (antall) antall 0 4 1 8 43 49 44 67 126 154 131 180 2 382 2 567 2 711 2 924 2 656 3 009 3 079 3 303 173 200 212 207
Antall A-objekt med tilsyn i løpet av året (antall) antall 14 6 7 8 252 150 151 123 919 760 567 436 15 160 11 091 9 745 7 430 15 710 11 641 11 145 7 701 1 046 858 673 598

Kontakt