KOSTRA nøkkeltall

Flekkefjord - 1004 (Vest-Agder)

Eiendomsforvaltning

Oppdatert 15.06.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Eiendomsforvaltning

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Flekkefjord Kostragruppe 10 Kostragruppe 11 Kostragruppe 11 Landet uten Oslo Landet Vest-Agder Vest-Agder
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Netto driftsutgifter til eiendomsforvaltning i prosent av samlede driftsutgifter (prosent) prosent 7,3 7,8 7,9 7,9 7,8 7,4 7,6 7,5 7,8 8,0 7,8 7,9 7,9 8,2 8,3 7,8 7,9 7,9 8,2 8,3 8,7 8,9 8,9 9,0 9,0 8,7 8,8 8,9 9,0 9,0 8,6 8,8 8,3 8,4 8,2 8,6 8,8 8,3 8,4 8,2
Netto driftsutgifter til forvaltning av eiendom per innbygger (kr) kr 77 90 71 56 209 226 247 255 297 221 229 207 285 283 305 229 207 285 283 305 242 258 271 278 299 246 259 279 288 313 219 247 299 264 274 219 247 299 264 274
Areal på formålsbygg per innbygger (m2) m2 5,02 9,66 9,69 5,33 5,38 4,72 4,81 4,80 4,82 4,95 5,77 5,74 5,84 5,76 5,71 5,77 5,74 5,84 5,76 5,71 5,08 5,12 5,17 5,12 4,94 4,89 4,94 4,95 4,94 4,78 4,96 5,18 5,17 4,88 5,07 4,96 5,18 5,17 4,88 5,07
Utgifter til vedlikehold per kvadratmeter (kr) kr 56 48 36 35 31 94 96 103 105 73 60 71 77 79 83 60 71 77 79 83 86 94 100 99 101 93 101 109 109 112 71 94 108 103 84 71 94 108 103 84
Utgifter til driftsaktiviteter per kvadratmeter (kr) kr 582 337 359 703 674 483 502 522 551 555 470 478 482 528 569 470 478 482 528 569 482 515 517 562 602 481 525 540 581 613 498 514 519 583 581 498 514 519 583 581
Herav utgifter til renhold (kr) kr 167 95 104 204 191 162 163 165 178 174 138 146 149 157 169 138 146 149 157 169 144 152 157 161 173 143 150 156 159 170 153 155 156 166 164 153 155 156 166 164
Herav energikostnader per kvadratameter (kr)1 kr 100 48 68 158 146 105 108 114 122 112 105 111 114 131 134 105 111 114 131 134 102 109 111 126 134 101 109 113 127 132 83 87 94 122 116 83 87 94 122 116
1Før 2017 har dette tallet blitt beregnet ut i fra samlet areal av de utvalgte (fylkes)kommunale formålsbyggene kommunen eier og leier. Her ser vi kun utgiftene opp mot arealet kommunen eier.

Kontakt