KOSTRA nøkkeltall

Flekkefjord - 1004 (Vest-Agder)

Barnevern

Oppdatert 15.06.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Barnevern

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Flekkefjord Kostragruppe 10 Kostragruppe 11 Kostragruppe 11 Landet uten Oslo Landet Vest-Agder Vest-Agder
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Netto driftsutgifter til barnevernstenesta per innbyggar 0-22 år (kr) kr 5 167 5 525 5 626 6 205 7 091 7 109 7 756 8 104 8 487 8 539 6 633 7 004 8 287 8 515 8 771 6 633 7 004 8 287 8 515 8 771 6 415 6 854 7 978 8 318 8 393 6 451 6 879 7 972 8 384 8 372 6 011 6 483 8 231 7 804 7 996 6 011 6 483 8 231 7 804 7 996
Barn med melding ift. innbyggarar 0-17 år (prosent) prosent 2,4 3,1 2,8 3,7 3,1 4,7 5,2 5,0 4,6 4,7 4,3 4,5 4,6 4,4 4,8 4,3 4,5 4,6 4,4 4,8 4,3 4,6 4,6 4,5 4,6 4,3 4,6 4,7 4,5 4,6 4,3 4,6 4,9 4,6 4,7 4,3 4,6 4,9 4,6 4,7
Prosentdelen barn med undersøking ift. innbyggarar 0-17 år (prosent) prosent 1,8 2,9 2,9 3,8 3,7 4,9 5,4 5,4 4,9 4,9 4,5 4,7 4,8 4,6 4,9 4,5 4,7 4,8 4,6 4,9 4,4 4,7 4,9 4,8 4,8 4,5 4,8 4,9 4,9 4,8 4,1 4,4 5,1 4,9 4,7 4,1 4,4 5,1 4,9 4,7
Barn med barnevernstiltak ift. innbyggarar 0-22 år (prosent) prosent 2,7 2,3 2,7 2,8 2,5 4,3 4,5 4,7 4,7 4,8 4,2 4,3 4,4 4,4 4,2 4,2 4,3 4,4 4,4 4,2 3,7 3,8 3,9 3,9 3,8 3,7 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,9 4,2 3,8 3,5 3,8 3,9 4,2 3,8 3,5
Brutto driftsutgifter (funksjon 244) per barn med undersøking eller tiltak (kr) kr 53 146 50 958 45 176 39 625 58 231 37 435 37 843 42 960 44 344 50 422 43 756 44 144 49 062 51 291 56 153 43 756 44 144 49 062 51 291 56 153 43 172 44 795 46 496 49 927 54 769 44 612 46 002 47 588 51 176 56 096 42 281 42 036 40 503 42 337 50 897 42 281 42 036 40 503 42 337 50 897
Brutto driftsutgifter per barn som ikkje er plassert av barnevernet (funksjon 251) (kr) kr 35 368 33 552 26 970 29 590 29 290 31 650 31 730 33 750 32 753 33 830 29 358 31 526 34 716 38 368 38 805 29 358 31 526 34 716 38 368 38 805 33 347 34 874 37 963 39 258 41 690 33 639 34 898 37 956 39 325 42 003 28 395 27 177 25 814 25 956 28 791 28 395 27 177 25 814 25 956 28 791
Brutto driftsutgifter per barn som er plassert av barnevernet (funksjon 252) (kr) kr 226 219 276 033 249 400 303 677 327 633 381 307 390 457 385 435 407 694 398 336 371 119 382 371 410 422 416 992 454 697 371 119 382 371 410 422 416 992 454 697 376 779 392 767 429 998 443 890 444 076 373 089 390 110 427 473 441 638 440 588 348 750 384 644 407 646 422 135 443 895 348 750 384 644 407 646 422 135 443 895
Barn med undersøking eller tiltak per årsverk (funksjon 244) (antall) antall 21,2 22,6 78,5 16,6 15,2 21,5 22,0 21,5 19,5 21,5 21,1 21,2 20,8 18,6 18,6 21,1 21,2 20,8 18,6 18,6 20,0 19,9 19,9 18,9 18,6 19,7 19,8 19,6 18,7 18,3 23,4 23,6 28,3 19,8 17,3 23,4 23,6 28,3 19,8 17,3
Undersøkingar med handsamingstid innan 3 månader (prosent) prosent 93 92 96 97 100 76 78 81 84 86 77 82 85 85 87 77 82 85 85 87 82 85 86 87 88 83 86 87 88 89 91 94 95 97 95 91 94 95 97 95

Kontakt