KOSTRA nøkkeltall

Flekkefjord - 1004 (Vest-Agder)

Barnehager

Oppdatert 15.06.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Barnehager

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Flekkefjord Kostragruppe 10 Kostragruppe 11 Kostragruppe 11 Landet uten Oslo Landet Vest-Agder Vest-Agder
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Andel barn 1-2 år i barnehage, i forhold til innbyggere 1-2 år (prosent) prosent 75,5 77,8 72,5 78,8 76,5 77,8 79,6 79,9 81,0 81,3 80,9 81,9 82,5 83,8 84,6 80,9 81,9 82,5 83,8 84,6 81,4 82,6 83,0 83,9 84,6 80,6 82,0 82,5 83,4 84,3 76,4 77,6 77,0 78,3 80,0 76,4 77,6 77,0 78,3 80,0
Andel barn 1-5 år i barnehage, i forhold til innbyggere 1-5 år (prosent) prosent 90,1 90,7 88,8 90,8 91,0 88,7 89,4 89,6 90,2 90,8 91,1 91,5 91,9 92,5 92,9 91,1 91,5 91,9 92,5 92,9 91,0 91,5 91,8 92,1 92,4 90,4 91,0 91,3 91,7 92,1 89,2 89,8 89,8 90,0 90,9 89,2 89,8 89,8 90,0 90,9
Andel barn 3-5 år i barnehage, i forhold til innbyggere 3-5 år (prosent) prosent 97,9 97,9 97,9 97,6 99,6 95,7 95,6 95,9 96,0 96,6 97,4 97,5 97,8 97,9 97,9 97,4 97,5 97,8 97,9 97,9 97,0 97,2 97,3 97,3 97,3 96,6 96,8 97,0 97,1 97,0 97,0 97,3 98,1 97,6 97,5 97,0 97,3 98,1 97,6 97,5
Andel barn i kommunale barnehager i forhold til alle barn i barnehage (prosent) prosent 64,1 65,4 65,0 64,6 67,0 56,4 56,2 55,4 55,7 55,7 51,8 51,0 50,7 51,3 56,1 51,8 51,0 50,7 51,3 56,1 49,6 49,3 49,1 49,0 49,1 50,7 50,3 50,1 49,9 50,1 44,7 45,1 45,4 45,5 45,5 44,7 45,1 45,4 45,5 45,5
Antall barn korrigert per årsverk til grunnbemanning, alle barnehager (antall)2 antall .. 5,9 5,8 6,0 5,8 .. 6,1 6,0 5,8 5,8 .. 6,0 6,0 5,8 5,6 .. 6,0 6,0 5,8 5,6 .. 6,0 6,0 5,8 5,7 .. 6,0 6,0 5,9 5,7 .. 6,1 6,1 5,9 5,8 .. 6,1 6,1 5,9 5,8
Andel barnehagelærere i forhold til grunnbemanning (prosent)4 prosent .. 39,9 37,9 47,9 43,4 .. 38,7 38,5 41,6 41,3 .. 39,9 40,9 43,9 44,5 .. 39,9 40,9 43,9 44,5 .. 38,3 38,9 40,8 41,5 .. 37,5 38,2 39,8 40,7 .. 41,0 41,4 44,8 44,8 .. 41,0 41,4 44,8 44,8
Andel barn i kommunale barnehager som får spesialpedagogisk hjelp (prosent)1 prosent 3,3 3,0 3,4 3,6 3,7 3,0 3,3 2,7 2,8 3,4 3,2 3,3 3,5 3,5 3,7 3,2 3,3 3,5 3,5 3,7 3,4 3,5 3,6 3,7 3,9 3,3 3,5 3,6 3,7 3,9 3,6 3,3 3,6 3,6 3,9 3,6 3,3 3,6 3,6 3,9
Korrigerte brutto driftsutgifter til barnehager (f201, f211, f221) per korrigerte oppholdstimer i kommunale barnehager (kr)3 kr 66,2 69,1 75,3 79,7 84,5 62,5 65,8 68,8 74,0 76,0 63,1 66,3 68,5 72,8 78,4 63,1 66,3 68,5 72,8 78,4 63,7 66,5 69,1 74,1 78,8 64,5 67,6 70,4 75,1 79,5 67,3 67,6 70,0 76,0 80,8 67,3 67,6 70,0 76,0 80,8
Andel minoritetsspråklige barn i barnehage i forhold til innvandrerbarn 1-5 år (prosent) prosent 86,4 76,4 79,5 88,5 85,7 73,4 75,8 76,2 79,3 80,8 78,6 78,8 81,1 84,9 84,9 78,6 78,8 81,1 84,9 84,9 77,3 78,5 80,0 81,9 83,0 77,6 79,3 80,3 82,8 83,9 73,5 73,6 77,5 79,9 79,7 73,5 73,6 77,5 79,9 79,7
Netto driftsutgifter barnehager i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent) prosent 12,5 12,2 12,0 12,2 12,2 13,7 13,8 13,6 13,9 14,8 12,7 12,8 12,7 12,8 12,8 12,7 12,8 12,7 12,8 12,8 14,7 14,6 14,4 14,3 14,3 14,8 14,7 14,5 14,4 14,4 14,8 14,7 14,3 14,3 14,3 14,8 14,7 14,3 14,3 14,3
Netto driftsutgifter barnehager, per innbygger 1-5 år (kr) kr 127 469 134 974 144 537 158 998 173 330 126 397 132 514 139 810 152 291 157 055 128 650 136 769 143 788 153 936 167 404 128 650 136 769 143 788 153 936 167 404 130 611 137 613 143 919 153 538 163 207 131 862 138 807 145 125 154 317 164 477 125 410 131 518 138 141 148 835 159 573 125 410 131 518 138 141 148 835 159 573
Korrigerte brutto driftsutgifter f201 per korrigerte oppholdstimer i kommunale barnehager (kr)5 kr 53,8 55,7 59,4 61,6 65,2 51,3 53,7 55,5 59,8 61,6 52,0 54,5 56,2 59,6 64,3 52,0 54,5 56,2 59,6 64,3 51,3 53,5 55,1 59,1 62,7 52,2 54,2 55,8 59,6 63,1 54,3 54,0 55,9 60,2 64,0 54,3 54,0 55,9 60,2 64,0
1Tittel på indikator endret ved publisering i 2020.
2Teller og nevner er endret ved publiseringen i 2020. Se forklaring i "om tabellen".
3Nevneren er endret ved publisering i 2020. Se forklaring i "om tabellen".
4Årsverk etter utdanning blir hentet inn fra og med 2016. For 2015 er det ikke data.
5Nevneren er endret ved publisering i 2020. Se forklaring i "om tabellen".