KOSTRA nøkkeltall

Flakstad - 1859 (Nordland)

Klima og energi

Oppdatert 15.06.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Klima og energi

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Flakstad Kostragruppe 05 Kostragruppe 06 Landet uten Oslo Landet Nordland
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Energiutgifter per m2 (fylkes)kommunalt eide bygg (kr) kr 134 0 167 160 150 130 137 133 144 159 115 123 121 137 148 102 109 111 126 134 101 109 113 127 133 111 128 123 146 151
Energiutgifter som andel av brutto driftsutgifter (prosent) prosent 1,12 1,21 1,19 1,08 1,06 0,97 0,98 0,92 0,99 0,99 0,90 0,90 0,87 0,97 0,99 0,67 0,68 0,67 0,73 0,71 0,63 0,65 0,65 0,70 0,67 0,79 0,80 0,81 0,91 0,87
Andel av energikostnader i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning brukt på fornybare energikilder (prosent) prosent 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 97,6 98,0 96,7 98,0 98,3 97,9 98,4 97,2 97,4 97,8 95,8 95,9 95,6 95,5 96,2 95,5 95,4 95,2 95,1 95,8 98,0 97,9 97,6 97,8 97,7
Energibruk per m2 eid areal (kWh) kWh 134 0 180 158 166 145 526 160 172 166 200 286 195 198 184 147 166 155 154 154 154 168 158 155 153 155 185 162 173 172
Andel elektrisitetsforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 100 100 100 100 100 88 96 91 89 84 81 93 88 89 94 84 85 84 83 83 82 84 83 82 82 84 85 85 85 86
Andel fjernvarmeforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 0 0 0 0 0 9 3 8 7 15 3 2 4 4 2 11 11 12 12 13 12 12 13 13 14 13 13 12 13 13
Andel oljeforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 0 0 0 0 0 3 1 0 2 0 14 2 2 2 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 0 1
Andel naturgassforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0
Andel bioenergiforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 2 3 6 5 0 2 2 2 3 2 3 2 2 3 2 1 1 1 2 1
Andel fornybarforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 100 100 100 100 100 95 98 97 94 97 86 98 97 97 96 94 95 95 95 96 94 95 95 94 96 95 95 95 96 97
Utslipp av CO2 knyttet til energibruk (g/kWh) g/kWh 0 0 0 0 0 7 2 0 8 1 36 5 6 6 9 7 6 5 5 4 6 5 4 4 4 4 3 3 1 2

Kontakt