4474_1859
4474_1859
kostra
2019-09-17T17:45:00.000Z
no
tjenesteområde Husholdningsavfall Flakstad, faktaark Husholdningsavfall Flakstad

KOSTRA nøkkeltall

Flakstad - 1859 (Nordland)

Husholdningsavfall

Publisert 17.06.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Husholdningsavfall

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Flakstad Kostragruppe 05 Landet uten Oslo Landet Nordland
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Årsgebyr for avfallstjenesten - ekskl. mva. (gjelder rapporteringsåret+1) (kr) kr 3 000 3 061 3 445 3 091 3 050 3 065 3 121 3 267 2 666 2 702 2 759 2 854 2 668 2 705 2 762 2 858 2 942 2 995 3 119 3 165
Andel levert til materialgjenvinning inkl. biologisk behandling (prosent) prosent 47,9 50,8 51,8 55,0 34,5 34,5 36,2 38,7 37,8 38,0 39,0 41,0 37,9 38,1 39,0 40,8 40,4 40,2 42,4 45,8
Selvkostgrad (prosent) prosent .. .. .. .. 0 0 0 0 98 100 99 99 98 100 99 99 0 0 0 0
Husholdningsavfall per innbygger (fylke og land) (kg) kg .. .. .. 0,0 476,2 479,0 470,2 481,1 453,8 448,5 440,9 425,5 438,8 433,0 426,0 410,9 446,9 402,5 383,1 390,5

Kontakt