KOSTRA nøkkeltall

Flå - 3039 (Viken)

Eiendomsforvaltning

Oppdatert 15.06.2021.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Eiendomsforvaltning

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Flå Kostragruppe 15 Landet uten Oslo Landet Viken
2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020
Netto driftsutgifter til eiendomsforvaltning i prosent av samlede driftsutgifter (prosent) prosent . . . . 10,7 8,2 8,8 8,9 8,9 10,2 8,9 8,9 9,0 9,0 8,9 8,8 8,9 9,0 9,0 8,8 . . . . 9,3
Netto driftsutgifter til forvaltning av eiendom per innbygger (kr) kr . . . . 708 267 333 355 410 332 258 271 278 299 291 259 279 288 313 292 . . . . 347
Areal på formålsbygg per innbygger (m2) m2 . . . . 12,79 3,76 3,45 3,71 3,70 10,28 5,12 5,17 5,12 4,94 5,24 4,94 4,95 4,94 4,78 5,06 . . . . 5,22
Utgifter til vedlikehold per kvadratmeter (kr) kr . . . . 31 169 203 212 215 81 94 100 99 101 104 101 109 109 112 118 . . . . 112
Utgifter til driftsaktiviteter per kvadratmeter (kr) kr . . . . 428 618 797 771 715 574 515 517 562 603 551 525 540 581 613 579 . . . . 505
Herav utgifter til renhold (kr) kr . . . . 145 139 148 137 141 176 152 157 161 173 164 150 156 159 170 162 . . . . 149
Herav energikostnader per kvadratameter (kr)1 kr . . . . 77 109 141 138 119 107 109 111 126 134 96 109 113 127 132 91 . . . . 87
1Før 2017 har dette tallet blitt beregnet ut i fra samlet areal av de utvalgte (fylkes)kommunale formålsbyggene kommunen eier og leier. Her ser vi kun utgiftene opp mot arealet kommunen eier.

Kontakt