KOSTRA nøkkeltall

Fjell - 1246 (Hordaland)

Kultur / Barne- og ungdomstiltak

Oppdatert 15.06.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Kultur / Barne- og ungdomstiltak

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Fjell (-2019) Kostragruppe 07 Kostragruppe 13 Landet uten Oslo Landet Hordaland (-2019)
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Netto driftsutgifter til kultursektoren i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent) prosent 3,7 3,3 3,6 3,2 3,3 3,1 3,0 3,2 3,2 3,4 3,9 4,0 4,0 4,0 4,1 3,8 3,9 3,9 3,9 4,1 3,8 3,9 4,0 4,0 4,2 3,8 4,0 3,9 4,0 4,1
Netto driftsutgifter til idrett (f380+f381) i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent) prosent 0,8 0,6 0,7 0,6 0,5 0,9 0,9 1,0 1,0 1,1 1,3 1,4 1,4 1,4 1,4 1,2 1,3 1,3 1,3 1,4 1,2 1,3 1,3 1,3 1,4 1,3 1,3 1,3 1,4 1,4
Netto driftsutgifter til barn og unge (f231+f383) i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent) prosent 1,2 1,0 1,0 1,0 1,0 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,8 0,8 0,7 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,9 0,9 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,7
Netto driftsutgifter til allmenn kultur (f370+f373+f375+f377+f385+f386) (1000 kr) 1000 kr 19 615 21 496 25 466 22 841 27 669 233 766 247 120 269 285 289 962 313 996 1 704 265 1 799 721 1 956 843 2 102 911 2 367 878 4 223 843 4 399 063 4 743 091 5 018 295 5 506 838 4 865 165 5 115 506 5 500 394 5 917 151 6 479 687 467 244 517 730 512 435 564 610 652 896
Netto driftsutgifter til kultursektoren per innbygger (kr) kr 1 682 1 618 1 825 1 745 1 935 1 463 1 500 1 649 1 730 1 913 1 887 2 027 2 122 2 260 2 406 1 998 2 097 2 224 2 354 2 549 2 036 2 148 2 297 2 428 2 627 1 986 2 152 2 166 2 335 2 522
Brutto investeringsutgifter til kultursektoren per innbygger (kr) kr 39 459 280 69 730 341 549 620 1 012 1 645 871 833 836 925 1 194 865 954 934 1 053 1 270 918 1 046 1 166 1 239 1 574 668 818 978 926 1 178
Besøk i folkebibliotek per innbygger (antall) antall 3,9 3,8 4,2 3,8 3,6 3,6 3,3 3,6 3,7 3,6 4,5 4,9 4,6 4,6 4,8 4,5 4,7 4,7 4,8 4,9 4,3 4,6 4,6 4,7 4,8 4,3 4,4 4,3 4,1 4,2
Besøk per kinoforestilling (antall)1 antall 23,7 24,6 22,3 20,0 17,5 32,9 35,9 28,0 26,7 23,8 29,6 31,7 26,7 27,9 24,1 31,4 33,1 28,2 29,0 25,5 34,3 35,8 31,1 30,7 27,2 39,3 39,0 34,5 33,4 30,4
Barn 6-15 år i kommunens kulturskole (prosent) prosent 7,5 7,1 7,1 7,0 6,1 13,6 13,5 13,8 14,0 13,4 11,0 10,8 10,4 10,5 10,9 14,3 14,2 13,8 13,8 13,8 13,9 13,7 13,3 13,2 13,3 12,9 12,7 12,1 12,2 12,5
Omløpshastighet for bøker (antall) antall 0,9 0,8 0,9 1,0 0,9 1,1 0,9 0,9 0,9 0,9 1,4 1,0 1,1 1,1 1,1 1,0 0,7 0,7 0,7 0,8 1,0 0,7 0,8 0,8 0,8 1,1 0,8 0,9 0,9 0,9
Brutto driftsutgifter til folkebibliotek (1000 kr) 1000 kr 8 243 8 474 8 441 8 611 8 835 99 457 106 816 107 460 113 944 114 578 536 867 553 078 567 425 603 465 662 867 1 366 243 1 415 105 1 438 518 1 506 447 1 565 876 1 535 529 1 605 097 1 637 569 1 731 479 1 810 409 141 280 149 439 151 919 160 409 163 523
1Fra 2008 er besøkstall og tall for forestillinger for Bygdekinoen AS tatt med i tallgrunnlaget. Besøkstall og antall forestillinger er lagt til visningskommunen. Det vises ikke besøk og forestillinger separat for norske filmer for Bygdekinoen. I disse kommunene er visningsted satt lik en kinosal.

Kontakt