KOSTRA nøkkeltall

Fjell - 1246 (Hordaland)

Husholdningsavfall

Oppdatert 15.06.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Husholdningsavfall

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Fjell Kostragruppe 07 Kostragruppe 13 Landet uten Oslo Landet Hordaland Hordaland
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Årsgebyr for avfallstjenesten - ekskl. mva. (gjelder rapporteringsåret+1) (kr) kr 1 892 1 892 2 214 2 008 2 008 2 333 2 350 2 507 2 622 2 628 2 373 2 412 2 517 2 637 2 637 2 666 2 702 2 759 2 854 2 851 2 668 2 705 2 762 2 858 2 855 2 413 2 415 2 514 2 501 2 501 2 413 2 415 2 514 2 501 2 501
Andel levert til materialgjenvinning inkl. biologisk behandling (prosent) prosent 27,1 33,6 41,0 37,3 31,4 40,0 40,8 40,7 41,3 43,5 40,5 40,2 42,0 43,3 43,5 37,8 38,0 39,0 40,0 40,8 37,9 38,1 39,0 39,8 40,7 27,9 28,5 28,5 29,0 28,9 27,9 28,5 28,5 29,0 28,9
Selvkostgrad (prosent) prosent .. 100 .. 100 -948 0 0 0 0 99 0 0 0 0 80 98 100 99 99 96 98 100 99 99 96 0 0 0 0 52 0 0 0 0 52
Husholdningsavfall per innbygger (fylke og land) (kg) kg .. .. .. 0,0 0,0 451,8 447,4 438,1 441,6 456,1 463,0 459,6 446,3 442,8 454,2 453,8 448,5 440,9 436,4 444,5 438,8 433,0 426,0 420,6 427,0 430,0 422,0 432,2 420,4 408,8 430,0 422,0 432,2 420,4 408,8

Kontakt