4471_1429
4471_1429
kostra
2019-05-21T09:22:00.000Z
no
tjenesteområde Regnskap Fjaler, faktaark Regnskap Fjaler

KOSTRA nøkkeltall

Fjaler - 1429 (Sogn og Fjordane)

Regnskap

Publisert 15.03.2019.

Det er gjort enkelte rettinger siden publisering. Se rettelogg for Kommuneregnskap her.
Se rettelogg for fylkeskommuneregnskap her

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Regnskap

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Fjaler Kostragruppe 02 Kostragruppe 05 Landet uten Oslo Landet Sogn og Fjordane
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Netto driftresultat i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 0,5 2,3 5,2 4,0 2,0 3,4 3,0 1,7 2,0 2,9 2,6 5,1 2,9 4,1 3,7 2,1 3,0 4,0 3,8 2,5 3,7 3,0 3,5 2,3
Årets mindre/merforbruk i driftsregnskapet i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 0,0 1,4 1,4 0,9 1,4 2,3 1,8 1,7 1,9 2,1 2,0 2,2 1,5 2,1 1,8 1,2 1,4 2,0 1,9 1,3 1,3 1,5 1,4 1,1
Arbeidskapital ex. premieavvik i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 20,6 21,9 22,7 22,6 14,9 17,4 19,1 17,4 19,6 20,9 20,5 25,1 19,0 20,9 21,7 21,5 16,0 17,8 18,2 17,6 16,9 17,6 19,4 19,6
Netto renteeksponering i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 39,0 38,2 42,2 50,5 39,0 40,2 39,2 45,1 26,6 29,5 29,1 32,6 36,6 39,6 39,5 43,5 34,2 37,2 35,9 40,2 42,9 46,7 52,6 53,1
Langsiktig gjeld ex pensjonsforpliktelser i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 76,4 77,2 82,6 82,9 93,4 93,2 92,7 97,6 79,2 80,1 82,1 87,8 101,1 101,3 101,9 105,5 98,9 98,9 98,6 101,7 97,3 100,3 100,5 103,4
Frie inntekter per innbygger (kr) kr 62 878 66 211 70 519 73 040 56 285 58 873 61 096 62 712 69 568 72 361 74 628 76 900 49 775 52 158 53 619 55 132 50 630 53 174 54 801 56 336 56 136 57 848 60 006 61 898
Fri egenkapital drift i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 1,6 0,5 4,3 7,1 5,8 6,5 7,8 9,2 7,4 8,2 8,2 11,1 7,2 8,5 10,1 11,1 7,1 8,3 9,6 10,8 6,1 6,1 6,6 7,7
Brutto investeringsutgifter i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 7,0 13,2 18,6 16,4 12,3 12,0 11,2 11,5 12,4 14,3 14,8 15,6 14,5 14,7 14,5 15,1 15,1 14,9 14,6 15,3 16,5 18,6 15,4 14,2
Egenfinansiering av investeringene i prosent av totale brutto investeringer (prosent) prosent 24,0 23,3 23,1 43,3 19,9 21,8 24,1 23,7 36,6 32,3 27,4 25,8 23,9 24,7 24,5 25,7 27,4 30,7 29,3 34,3 32,4 32,1 31,0 27,6

Kontakt