4407_1429
4407_1429
kostra
2019-05-21T21:29:00.000Z
no
tjenesteområde Plan, byggesak og miljø Fjaler, faktaark Plan, byggesak og miljø Fjaler

KOSTRA nøkkeltall

Fjaler - 1429 (Sogn og Fjordane)

Plan, byggesak og miljø

Publisert 15.03.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Plan, byggesak og miljø

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Fjaler Kostragruppe 02 Kostragruppe 05 Landet uten Oslo Landet Sogn og Fjordane
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Reguleringsplaner vedtatt i alt (antall) antall 0 1 1 2 286 274 286 230 126 110 114 106 3 740 3 482 3 364 3 052 3 848 3 600 3 462 3 126 118 144 150 118
Andel av reguleringsplanene som ble møtt med innsigelser (prosent) prosent .. 100 100 25 41 83 54 48 54 83 52 66 45 48 43 46 45 48 43 46 48 51 52 54
Byggesøknader i alt behandlet (antall) antall 117 78 68 77 14 766 12 398 12 378 10 782 4 024 4 352 3 626 3 366 176 652 161 732 157 340 139 010 187 490 173 182 169 910 150 796 5 448 5 184 5 336 4 030
Behandlede byggesøknader med 3 ukers frist (antall) antall .. 57 .. 14 0 7 724 0 4 260 0 2 694 0 924 0 87 674 0 61 852 0 93 284 0 67 936 0 3 066 0 1 504
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 3 ukers frist (dager) dager .. 15 21 21 .. 15 15 16 .. 16 15 25 .. 16 16 20 .. 16 16 20 .. 15 15 18
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 12 ukers frist (dager) dager .. 36 35 43 .. 31 28 34 .. 43 27 41 .. 36 32 34 .. 36 33 34 .. 31 28 29
Andel av innvilgete byggesøknader som skjer gjennom vedtak om dispensasjon fra plan (prosent) prosent 14 13 7 31 18 22 17 20 22 24 20 20 19 22 18 20 19 22 18 20 22 22 14 19
Tilsyn i ikke omsøkte byggesaker for byggevirksomhet som skulle vært omsøkt (antall) antall .. .. 0 .. 0 84 140 60 0 4 0 14 0 3 188 3 570 3 868 0 3 930 3 570 4 618 0 24 34 38
Søknader om nye bygninger i strandsonen som ble innvilget (antall) antall 10 8 12 30 828 959 1 165 1 070 368 444 453 342 6 370 6 306 7 229 6 148 6 382 6 312 7 235 6 148 406 410 458 376
Andel av søknader om nye bygninger i LNF-/LNFR-områder som ble innvilget (prosent) prosent .. 100 100 100 .. 94 96 97 .. 99 96 100 .. 95 96 96 .. 95 96 96 .. 96 97 100
Andel av søknader om tiltak i freda eller verneverdige områder / bygninger som ble invilget (prosent) prosent .. .. .. .. .. 50 50 50 .. 49 50 50 .. 49 49 49 .. 49 49 49 .. 50 47 50
Selvkostgrad i byggesaker (prosent) prosent .. .. .. .. 74 86 84 70 62 60 68 86 84 86 86 81 84 86 86 81 77 48 67 66
Netto endring i antall boliger (antall) antall 26 17 .. .. 1 380 2 260 0 0 496 538 0 0 119 516 47 290 0 0 124 816 47 860 0 0 982 1 476 0 0

Kontakt