4405_1429
4405_1429
kostra
2019-05-24T15:37:00.000Z
no
tjenesteområde Kultur / Barne- og ungdomstiltak Fjaler, faktaark Kultur / Barne- og ungdomstiltak Fjaler

KOSTRA nøkkeltall

Fjaler - 1429 (Sogn og Fjordane)

Kultur / Barne- og ungdomstiltak

Publisert 15.03.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Kultur / Barne- og ungdomstiltak

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Fjaler Kostragruppe 02 Kostragruppe 05 Landet uten Oslo Landet Sogn og Fjordane
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Netto driftsutgifter til kultursektoren i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent) prosent 2,8 3,4 3,1 3,2 3,4 3,3 3,4 3,5 2,8 2,9 3,0 2,9 3,8 3,9 3,9 3,9 3,8 3,9 4,0 4,0 3,5 3,3 3,3 3,2
Netto driftsutgifter til idrett (f380+f381) i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent) prosent 0,9 1,0 1,0 1,0 0,8 0,8 0,9 1,0 0,6 0,7 0,8 0,8 1,2 1,3 1,3 1,3 1,2 1,3 1,3 1,3 1,0 1,1 1,0 1,0
Netto driftsutgifter til barn og unge (f231+f383) i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent) prosent 0,8 0,9 0,8 0,8 0,9 0,9 0,9 0,9 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,9 0,9 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8
Netto driftsutgifter til allmenn kultur (f370+f373+f375+f377+f385+f386) (1000 kr) 1000 kr 2 097 3 060 2 732 2 843 194 393 193 959 211 167 213 852 54 342 55 351 57 895 58 622 4 223 843 4 399 063 4 743 091 5 015 479 4 865 165 5 115 506 5 500 394 5 914 335 110 150 102 132 109 329 109 579
Netto driftsutgifter til kultursektoren per innbygger (kr) kr 1 846 2 321 2 189 2 439 2 064 2 089 2 273 2 432 2 100 2 268 2 444 2 504 1 998 2 097 2 224 2 343 2 036 2 148 2 297 2 419 2 142 2 144 2 238 2 273
Brutto investeringsutgifter til kultursektoren per innbygger (kr) kr 733 179 1 819 4 273 338 1 021 994 903 1 399 1 154 982 1 284 865 954 934 1 050 918 1 046 1 166 1 237 875 508 676 1 532
Besøk i folkebibliotek per innbygger (antall) antall 3,4 3,5 3,5 .. 3,6 3,9 3,9 0,0 3,2 3,2 3,0 0,0 4,5 4,7 4,7 0,0 4,3 4,6 4,6 0,0 4,2 4,7 4,7 0,0
Besøk per kinoforestilling (antall)1 antall 25,7 27,6 24,3 25,5 30,6 32,2 26,2 27,2 23,8 25,9 22,3 21,3 31,4 33,1 28,2 29,0 34,3 35,8 31,1 30,7 33,0 32,1 29,1 29,5
Barn 6-15 år i kommunens kulturskole (prosent) prosent 0,0 0,0 0,0 0,0 24,4 23,8 22,9 21,3 25,2 26,0 27,2 25,5 14,3 14,2 13,8 13,8 13,9 13,7 13,3 13,2 20,4 20,4 20,0 19,5
Omløpshastighet for bøker (antall) antall 0,3 0,2 0,3 .. 0,5 0,4 0,4 .. 0,3 0,3 0,3 .. 1,0 0,7 0,7 .. 1,0 0,7 0,8 .. 0,5 0,4 0,4 ..
Brutto driftsutgifter til folkebibliotek (1000 kr) 1000 kr 943 893 806 866 70 999 71 437 73 303 75 345 22 439 24 754 23 732 23 750 1 366 243 1 415 105 1 438 518 1 508 191 1 535 529 1 605 097 1 637 569 1 733 223 54 233 41 355 42 042 44 357
1Fra 2008 er besøkstall og tall for forestillinger for Bygdekinoen AS tatt med i tallgrunnlaget. Besøkstall og antall forestillinger er lagt til visningskommunen. Det vises ikke besøk og forestillinger separat for norske filmer for Bygdekinoen. I disse kommunene er visningsted satt lik en kinosal.

Kontakt