4435_1429
4435_1429
kostra
2019-05-21T09:14:00.000Z
no
tjenesteområde Kommunalt avløp Fjaler, faktaark Kommunalt avløp Fjaler

KOSTRA nøkkeltall

Fjaler - 1429 (Sogn og Fjordane)

Kommunalt avløp

Publisert 15.03.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Kommunalt avløp

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Fjaler Kostragruppe 02 Kostragruppe 05 Landet uten Oslo Landet Sogn og Fjordane
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Selvkostgrad (prosent) prosent 100 100 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 97 99 100 110 97 99 100 110 0 0 0 0
Årsgebyr for avløpstjenesten - ekskl. mva. (gjelder rapporteringsåret+1) (kr) kr 3 354 3 186 3 183 3 183 4 192 4 270 4 311 4 337 3 903 4 059 3 978 3 894 3 724 3 774 3 894 3 745 3 721 3 771 3 891 3 743 3 170 3 225 3 281 3 378
Andel fornyet kommunalt spillvannsnett, gjennomsnitt for siste tre år (prosent) prosent 0,19 0,00 0,00 0,00 .. .. .. .. .. .. .. .. 0,53 0,57 0,56 0,58 0,57 0,61 0,61 0,62 0,33 0,31 0,35 0,37
Andel innbyggere tilknyttet anlegg der rensekrav er oppfylt (prosent) prosent 69,3 13,1 12,3 .. .. .. .. .. .. .. .. .. 45,5 47,3 50,0 .. 53,9 55,5 57,7 .. 57,9 53,9 48,3 ..

Kontakt