4404_1429
4404_1429
kostra
2019-03-19T11:51:00.000Z
no
tjenesteområde Klima og energi Fjaler, faktaark Klima og energi Fjaler

KOSTRA nøkkeltall

Fjaler - 1429 (Sogn og Fjordane)

Klima og energi

Publisert 15.03.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Klima og energi

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Fjaler Kostragruppe 02 Landet uten Oslo Landet Sogn og Fjordane
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Energiutgifter per m2 fylkeskommunalt eide bygg (kr) kr 113 119 109 97 111 123 119 128 102 109 111 126 101 109 113 127 120 125 126 127
Energiutgifter som andel av brutto driftsutgifter (prosent) prosent 0,87 0,88 0,81 0,70 0,83 0,86 0,82 0,86 0,67 0,68 0,67 0,73 0,63 0,65 0,65 0,70 0,80 0,80 0,79 0,79
Andel av energikostnader i fylkeskommunens eiendomsforvaltning brukt på fornybare energikilder (prosent) prosent 100,0 95,5 100,0 100,0 97,6 97,4 97,2 97,0 95,8 95,9 95,6 95,5 95,5 95,4 95,2 95,1 99,1 99,1 98,9 97,9
Energibruk per m2 eid areal (kWh) kWh 140 151 151 140 145 160 161 151 147 166 155 202 154 168 158 199 145 244 169 149
Andel elektrisitetsforbruk av totalt forbruk i fylkeskommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 100 100 100 100 84 83 85 85 84 85 84 87 82 84 83 86 93 96 93 87
Andel fjernvarmeforbruk av totalt forbruk i fylkeskommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 0 0 0 0 9 10 9 8 11 11 12 9 12 12 13 10 6 4 6 12
Andel oljeforbruk av totalt forbruk i fylkeskommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 0 0 0 0 3 2 2 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 0 0 1
Andel naturgassforbruk av totalt forbruk i fylkeskommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0
Andel bioenergiforbruk av totalt forbruk i fylkeskommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 0 0 0 0 3 4 4 5 2 2 2 2 3 2 2 2 1 0 0 0
Andel fornybarforbruk av totalt forbruk i fylkeskommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 100 100 100 100 94 95 95 96 94 95 95 96 94 95 95 96 97 99 98 96
Utslipp av CO2 knyttet til energibruk (g/kWh) g/kWh 0 0 0 0 9 7 6 6 7 6 5 4 6 5 4 3 3 1 1 2

Kontakt