4474_1429
4474_1429
kostra
2019-05-26T23:48:00.000Z
no
tjenesteområde Husholdningsavfall Fjaler, faktaark Husholdningsavfall Fjaler

KOSTRA nøkkeltall

Fjaler - 1429 (Sogn og Fjordane)

Husholdningsavfall

Publisert 15.03.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Husholdningsavfall

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Fjaler Kostragruppe 02 Kostragruppe 05 Landet uten Oslo Landet Sogn og Fjordane
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Årsgebyr for avfallstjenesten - ekskl. mva. (gjelder rapporteringsåret+1) (kr) kr 1 946 1 859 2 183 2 683 2 467 2 514 2 580 2 956 3 050 3 065 3 121 2 940 2 666 2 702 2 759 2 682 2 668 2 705 2 762 2 686 2 568 2 631 2 849 2 909
Andel levert til materialgjenvinning inkl. biologisk behandling (prosent) prosent 31,4 30,6 27,6 .. 33,9 34,5 34,4 37,1 34,5 34,5 36,2 40,4 37,8 38,0 39,0 41,9 37,9 38,1 39,0 41,5 43,1 42,4 41,2 48,4
Selvkostgrad (prosent) prosent .. .. .. .. 0 0 0 0 0 0 0 0 98 100 99 74 98 100 99 74 0 0 0 0
Husholdningsavfall per innbygger (fylke og land) (kg) kg .. .. .. .. 495,1 502,8 504,4 .. 476,2 479,0 470,2 .. 453,8 448,5 440,9 .. 438,8 433,0 426,0 .. 391,9 429,1 438,2 ..

Kontakt