4396_1429
4396_1429
kostra
2019-05-24T21:41:00.000Z
no
tjenesteområde Bolig Fjaler, faktaark Bolig Fjaler

KOSTRA nøkkeltall

Fjaler - 1429 (Sogn og Fjordane)

Bolig

Publisert 15.03.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Bolig

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Fjaler Kostragruppe 02 Kostragruppe 05 Landet uten Oslo Landet Sogn og Fjordane
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Totalt antall kommunalt disponerte boliger (antall) antall 67 .. 76 77 4 954 5 020 5 253 5 208 1 660 1 744 1 847 1 742 94 337 96 397 98 092 96 649 107 088 109 006 110 994 109 678 2 651 2 856 3 051 2 870
Kommunalt disponerte boliger per 1000 innbyggere (antall) antall 24 .. 27 28 25 25 27 27 31 33 35 33 21 21 21 21 21 21 21 21 24 26 28 26
Andel kommunale boliger som er tilgjengelige for rullestolbrukere (prosent) prosent 57 .. 63 69 64 60 62 62 57 58 56 59 52 52 52 53 48 48 48 48 54 50 52 55
Brutto investeringsutgifter til boligformål per innbygger i kroner (kr) kr 1 294 1 453 6 656 398 1 306 1 484 1 559 1 197 2 019 3 109 3 584 3 362 1 303 1 527 1 426 1 505 1 466 1 648 1 473 1 490 2 771 2 907 2 421 2 299
Lønnsutgifter per eid kommunal bolig (kr) kr 0 .. 59 0 7 653 7 424 7 539 7 518 11 686 12 483 13 028 12 634 7 831 9 138 9 216 9 620 8 369 9 673 9 865 10 347 5 002 4 946 4 991 5 826
Andel nye søkere som har fått avslag på kommunal bolig (prosent) prosent 33 .. 80 47 29 26 26 26 22 24 23 19 30 30 29 30 33 34 33 33 25 18 20 20
Husstander i midlertidige botilbud i mindre enn 3 måneder (antall) antall 0 .. 0 0 28 30 22 38 11 12 7 9 2 903 2 638 2 449 2 737 3 710 3 477 3 323 3 549 15 19 23 23
Antall boliger godkjent av kommunen for finansiering med startlån, per 1000 innbyggere (antall) antall : : : : 1,8 1,3 1,3 1,4 2,1 1,4 1,9 1,7 1,5 1,3 1,4 1,4 1,4 1,2 1,3 1,3 1,1 1,0 1,0 0,9
Antall husstander tilkjent statlig bostøtte fra Husbanken per 1000 innbyggere (antall) antall 5,7 8,7 6,3 6,5 15,1 14,7 11,4 9,8 13,7 14,1 10,2 8,7 19,2 18,9 16,2 14,6 20,3 20,0 17,3 15,7 13,1 13,2 10,5 9,9

Kontakt